Vakfın Gayesi

İlmi usullerle seçilmiş kabiliyetli öğrencilere ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptırmak, bunun için okul öncesi, ilköğretim okulu ve lise seviyesinde okullar açmak, üniversite seviyesinde eğitim öğretim yapmak için yüksek okul, üniversite, sosyal bilimler, fen bilimleri ve yüksek teknoloji enstitüleri açmak ve işletmek, milli kültür ve ananelerine bağlı, yüksek karakterli, araştırıcı ve yönetici vasıflarda ilim, fikir, sanat ve fen adamları yetiştirmek ve bunların hayatta insan gücü planlamasına uygun olarak görev almalarına yardımcı olmak.

Çeşitli gelişmeci eğitim ve öğretim metotlarını değerlendirmek, mesleki ve teknik eğitim ve genel olarak Türk Kültürü konusunda ilmi ve tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, neticelerini Vakfın kendi kurumlarında uygulamak, değerlendirmek ve bu çalışmaları yayınlamak.

Memleket kalkınması, milli birlik ve beraberlik şuurunun gelişmesi için araştırmalar ve yayınlar yapmaktır.

Duyurular