Kulüp Faaliyetleri
Kulüp Faaliyetleri
Burslu öğrencilerimiz, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimiz aracılığıyla kendi aralarındaki arkadaşlık ve aidiyet bağlarını gerçekleştirebilecekleri yeni bir sosyal faaliyet alanı oluşturmuşlardır. Öğrencilerimizin bu faaliyetleri yeni binamızda yapmalarına imkan verilmiştir. Yeni binamız bu vesileyle vakıf hizmetlerinde yeni bir fonksiyon üstlenmiştir. Mütevelli Heyetimiz bu doğrultuda birden fazla kulüp kurulmasına, benzer ilgi alanlarına sahip öğrencilerin ilgi alanlarına özel düzenlenen etkinliklerde buluşmaları düşünülmüştür. Her kulüp farklı bölüm ve fikir dünyasından öğrenciye hitap etmektedir. Böylece öğrencilerimizin serbest zamanlarını değerlendirmesi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, akademik birikimlerini ve fikir dünyalarını geliştirmesi, takım çalışması yapması, kültürümüzün bir parçası olan dayanışma kültürünün kendi aralarında teşekkülü ve bunun neticesi olarak da Vakfımıza karşı bir mensûbiyet duygusu edinmeleri ümit edilmiştir.
...

Bilim Kulübü

Farklı sayısal bilim dallarından öğrencilerin bir araya gelmesi ve gelecekte yapılması muhtemel bilimsel işbirliklerinin temelinin bugünden atılması amacıyla kurulmuştur.Kulüp üyeleri, sunum ve söyleşiler aracılığıyla toplanıp birbirlerinin çalışma ve tez konularına vâkıf...

Devamı

...

İletişim Kulübü

TMKV bünyesinde kurulan kulüpler arasında iletişim sağlamak, kulüp üyelerini ilgilendirecek haber ve duyuruları diğer kulüp üyelerine ulaştırmak, sosyal medya sayfalarının güncellenmesi ve  kulüp faaliyetlerinin duyurulmasına yardımcı olmak amacındadır....

Devamı

...

Yazma Eserler Atölyesi

Kulübün amacı Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eserler üzerine kataloglama, tenkitli metin neşri faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu amacı yaygınlaştırıp standartlaştırabilmek için söyleşi vb. benzeri etkinler yürütülmekte; kulübün faaliyetleri çeşitlendirilerek devam etmektedir...

Devamı

...

Tarih Düşünce Kulübü

Tarih Düşünce Kulübü sosyal bilimler alanında öğrencilerin katılımı hedeflenerek kurulmuş olup bunun ilk amacı, ülkemiz değerlerine katkı sağlamaktır. Burslu öğrenciler kendi alanlarında gelişimlerini sağlamak, sunumlar yoluyla tecrübe kazanmaları ve tartışma ortamıyla fi...

Devamı

...

Edebiyat ve Kültür-Sanat Kulübü

Edebiyat ve Kültür Sanat Kulübü edebiyata gönül vermiş bursiyerlerin buluşma noktası olarak düşünülse de zaman içinde her bölümden öğrenciyi bünyesine çekmiş ve edebiyat merkezli bir kültür sanat ortamı oluşmuştur. Bu sebeple bölüm ayırt etmeksizin okumayı, düşünmeyi...

Devamı

...

Etkileşim Atölyesi

Etkileşim Atölyesinin amacı farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan burslularla bir araya gelip onlar için yeni sosyal alanların teşekkülüdür.Bu doğrultuda çeşitli sanatsal faaliyetler ve teknikler kullanılarak grup çalışmaları yapılmıştır. Katılımcıların doğaçla...

Devamı

Duyurular