Hz. Peygamberin Veda Haccı Hutbeleri Sempozyum Tebliğleri kitabı yayımlandı

2-3 Kasım 2019 tarihinde Vakfımızın 50. yıl şerefine düzenlediğimiz Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı Hutbeler başlıklı sempozyumun kitabı T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı.

 İÇİNDEKİLER

Edİtörün Takdimi (M.Suat Mertoğlu)9

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Salih Tuğ 15

Ömer Arısoy 17

Prof. Dr. Ali Erbaş 19

Açılış Konferansı

Vedâ Hutbesi Bir Vedâ Değil Bir Bedâdır Prof. Dr. Mehmet Görmez 25

1. Oturum

Vedâ Hutbelerinde İnsan, Toplum, Hukuk ve İktisat

Oturum Başkanı Prof. Dr. Nail Yılmaz

Vedâ Hutbelerinde İktisat Ahlâkı Dr. Mustafa Özel 37

Vedâ Hutbelerinde İnsan Hakları Prof. Dr. Recep Şentürk 43

Vedâ Hutbelerinde Hukuk Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 57

Vedâ Hutbelerinde Kulluk Bilinci Prof. Dr. Cağfer Karadaş 73

2. Oturum

İslam’dan Önce Hac

Oturum Başkanı Prof. Dr. Huriye Martı

Mekke’deki Dinî Görevler Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı 93

Câhiliye Araplarında Takvime Müdahale: Nesî Prof. Dr. Mustafa Fayda 117

İslam’dan Önce Araplarda Hac Prof. Dr. Adnan Demircan 131

Hac ve Ticaret İlişkisi: Câhiliye ve Nübüvvet Dönemleri

Prof. Dr. Cengiz Kallek 149

3. Oturum

Hz. Peygamber’in Haccı ve Vedâ Hutbeleri

Oturum Başkanı Prof. Dr. Adem Apak

Hadis ve Tarih Kaynaklarında Vedâ Hutbesi Rivayetleri

Prof. Dr. Halit Özkan 215

Hz. Peygamber’in Haccı ve Umreleri Prof. Dr. Ahmet Özel 229

Hz. Peygamber’in Tebliğ Yükümlülüğü Açısından Vedâ Hutbeleri

Prof. Dr. Ahmet Önkal (merhum) – Prof. Dr. Bünyamin Erul 277

Hitabet ve Belagat Özellikleri ile Vedâ Hutbeleri

Dr. Öğr. Üyesi M. Kâmil Yaşaroğlu 293

4. Oturum

Vedâ Hutbelerinde Din ve Ahlâk

Oturum Başkanı Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu

Dinin İki Kaynağı: Kur’an ve Sünnet Prof. Dr. Zekeriya Güler 317

Vedâ Hutbesi Ekseninde Ailede Haklar ve Sorumluluklar

Doç. Dr. Ülfet Görgülü 337

Müminlerin Kardeşliği Prof. Dr. Adem Apak 353

Vedâ Hutbelerinde Ahlâk İlkeleri Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı 365

Değerlendirme

Oturum Başkanı Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu 379

Konuşmacı Prof. Dr. Adem Apak

Doç. Dr. Halit Özkan

Kapanış

Kemal Özpınar 389

Sempozyumdan Kareler 39

Duyurular