Etkileşim Atölyesi

Etkileşim Atölyesinin amacı farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan burslularla bir araya gelip onlar için yeni sosyal alanların teşekkülüdür.

Bu doğrultuda çeşitli sanatsal faaliyetler ve teknikler kullanılarak grup çalışmaları yapılmıştır. Katılımcıların doğaçlama becerileri gelişmiş ve bu sayede gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları aşmaları hedeflenmiştir. Her dönem kulübe dahil olan yeni burslu öğrencilerimizle çalışmalara devam edilmiştir.

Etkileşim Atölyesi hazırladığı atölyelerle öğrencilerin birbirlerini tanıma, yeni ortama kolay adapte olabilmelerini sağlayan uygulamalar yapmanın yanısıra öğrencilerin ders, tez gibi stres yükü fazla konulardan uzak tutmaya çalışmış ve bunu yaparken farkındalıklarını artıran etkinlikler düzenlemiştir.

Bugüne kadar yapılan atölye çalışmalarına arzu eden burslu öğrenciler katılmış olup öğrencilerin bireysel düzeyde gelişimleri gözlemlenmiştir.

Duyurular