>>Mütevelli Heyeti  |  Mütevelli Heyeti Başkanları  >>Kurucular Kurulu     

  MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLARI

Kuruluşundan Bugüne Başkanlar

Ferruh BOZBEYLİ

1969 - 1971

Hulusi ÇETİNOĞLU 1971 - 1975

Turgut ÖZAL 1975 - 1983

Hulusi ÇETİNOĞLU 1983 - 1995

Prof.Dr.Salih TUĞ 1995 - 2015
     

 

 

Ferruh BOZBEYLİ  (1969 - 1971 Dönemi)
Hukukçu,  TBMM Meclis Eski Başkanı,Milletvekili.

1927 yılında Pazarcık'ta doğdu. Antakya Erkek Lisesini 1947'de İstanbul Hukuk Fakültesini 1957 yılında bitirdi. 1961 yılında İstanbul Milletvekili seçildi. 1965-1970 yılları arasında Millet Meclisi Başkanlığını yaptı. 1970 yılında partisinden (AP) ayrıldı ve yeni bir parti kurdu (Demokratik Parti) 1973 seçimlerinde tekrar İstanbul'dan milletvekili seçildi. 1977'den sonra siyasi hayattan çekildi. *3 Kez TBMM başkanı seçilen ilk milletvekilimiz. *Demokrat Parti Kurucusu.

ESERLERİ :1.Alaca Siyaset, Siyasi Hikayeler, Ferruh Bozbeyli, Babıali Kültür Yayıncılığı

 

Hulusi ÇETİNOĞLU (1971 - 1975, 1983 - 1995  Dönemleri)
Merhum, Makine Mühendisi

1928 yılında Arhavi'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun olduktan sonra, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Petrollerinde çeşitli görevlerde bulundu. Sümerbank İdare Meclisi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1970 yılında özel sektöre geçti ve Çelik Endüstrisi T.A.Ş.de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği, Parsan A.Ş.de Murahhas Azalık yaptı. Borusan Holding Başkan Vekilliğinden emekli oldu. Bu görevlerinin yanı sıra Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarında İdare Meclisi Başkan Vekilliği, Asil Çelik Sanayi İdare Meclisi üyeliği, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği, Makine Mühendisleri Odası Sekreter Üyeliği ve Başkan Vekilliği, ASO ve İSO Meclisi Üyeliği, TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve MESS Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı kurucu üyesi olarak Başkanlıklarını yürüttü. 1995 yılında vefat etti.

 

Turgut ÖZAL (1975 - 1983 Dönemi)
Merhum, Elektrik Müh.,ANAP Eski Genel Başkanı, 19.Başbakan, 8.Cumhurbaşkanı, 

1927 yılında Malatya'da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni Elektrik Mühendisi olarak bitirdi. 1952 yılında A.B.D'ne giderek ekonomi tahsili gördü. Türkiye'ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.
1961-1962 yıllarında askerlik hizmetini, Milli Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yaptı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasına katkıda bulundu. Bu sırada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi.
Bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu Üyesi olarak çalıştı ve 1967-1971 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, RCD Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu.
1971-1973 yıllarında Dünya Bankası'nda danışman olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli sınai kuruluşlarında çalıştı ve 1979 yılı sonlarına doğru Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini de vekaleten yürüttü.
12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra kurulan Hükümete ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 1982 yılında bu görevinden istifa etti. 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin birinci gelmesi üzerine hükûmeti kurmakla görevlendirildi ve böylece Türkiye'nin 19. Başbakanı oldu. 1987 seçimleri sonrasında tekrar hükümet kurdu ve başbakan olarak görev yaptı.
31 Ekim 1989'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin sekizinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve 9 Kasım 1989 gününde bu görevine başladı.
17 Nisan 1993 gününde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görevi sırasında vefat etti.
1954'de Semra Hanım'la evlenen Turgut Özal'ın üç çocuğu bulunuyordu.

 

Prof.Dr.Salih TUĞ (1995 - 2005 Dönemi)
Öğretim Görevlisi.

1930 yılında İstanbul Aksaray’da doğdu. Yusufpaşa Anaokulu, Aksaray İlkokulu ve Yeni Kapı Ortaokulu’ndan sonra 1948 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1954 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. “İslâm Vergi Hukuku’nun Ortaya Çıkışı” başlıklı tez çalışması ile İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde doktorasını tamamladı (1963).
Akademik habilitasyon sürecinde (sonrasında kitap olarak da basılan) “İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri” üzeride çalıştı (1969). Profesörlük çalışması Hadis edebiyatı ile ilgili bir yazma eser olan Zuheyr'ubn Harb’ın (öl. 230 h.) Kitâb'ul-'İlm’inin tenkitli neşri ile birlikte Türkçeye çevirisidir.
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü asistanlığı (1956 – 1976), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü (1976 – 1982), M.E.B. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü (1969 – 1970), Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı (1982 – 1994) olmak üzere pek çok önemli görevlerde bulundu. 1970’den u yana İslâmi İlimler Araştırma Vakfı Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesi, 1980 – 1982 yılları arasında Aydınlar Ocağı başkanı, 1995’ten beri Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve 2004 yılından bu yana da İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Mütevelli Heyeti üyesidir. Bugün Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde öğretim üyelikleri ve idarecilik görevlerini başarı ile yürütmekte olan, lisansüstü çalışmalarını Prof. Dr. Salih Tuğ’un danışmanlığı altında tamamlamış kırka yakın akademisyen veya Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi bulunmaktadır.
İslâm dîni ve kültürü konularında, özel veya resmi TV ve Radyo yayınlarında, yüze yakın konuşma, konferans, sohbet ve açık oturum etkinlikleri vardır; ayrıca elliye yakın ulusal ve uluslararası ilmi kongrelere de katılmıştır.
Lise yıllarından (1945), doktorasını yaptığı yıllara kadar (1963) olan devrede spor ile de ilgilenmiş, “aletli jimnastik”, “atletizm” ve “kayak” alanlarında girdiği yarışmalarda yirmi kadar kupa ve kırka yakın madalya ile de taltîf edilmiş bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış bazı çalışmaları:
Eserleri
- İslâm vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No 50, Ankara 1963
- İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri : (XIX ve XX. asırlar), İrfan Yayınevi, No 17, İstanbul 1969
- Zuheyr'ubn Harb ve Kitab'ul-'İlm adlı eseri (H.160–234 / M. 776–849), İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, No: 2775 (Tenkitli metin neşri), İstanbul 1984
- “Vefeyât”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, , İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1984, C. VIII, sy. 1 – 4.

Çevirileri
- İslâm Peygamberi, Hayatı ve Faaliyeti I - II, (Muhammed Hamidullah), İrfan Yayınevi, İstanbul 1980, 1990, 1995
- Faiz Nazariyesi ve İslâm (Enver İkbâl Kureşî), İrfan Yayınevi, İstanbul 1966
- Hz. Peygamberin Savaşları, (Muhammed Hamidullah), Yağmur Yayınları 10, İstanbul 1962
- Kur'an-ı Kerim Tarihi, (Muhammed Hamidullah), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, No 57, İstanbul 1993
- Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi (Prof. Dr. Ph. K. Hitti), Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1989; II. Yayın: M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul 1995

Editörlükleri
- İslâm’ın Hukuk İlmine Yardımları (Muhammed Hamidullah’ın makaleler külliyatı), Türk Milliyetçiler Derneği, İstanbul 1962