TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI
KIRKINCI KURULUŞ YILINDA

“ NİÇİN KIRK VAKIF ADAM “

 

 

(YORUM) : “Şu mutlak bir gerçektir ki insan ettiğini bulur, emek ve hizmet
asla zâyi olmaz; kalıcıdır ve karşılığı vardır.”
Necm Sûresi, Âyet 39

 

Allah Baki, insan fânidir. Ancak insanın emeği ve gördüğü işler, eylemler kalıcıdır; kendi yaşamında sürüp gidebildiği gibi, nesiller boyunca da toplumda kalıcı olabilmektedir.

Milli Kültürümüzün ana unsurlarından olan dil, din, san’at dalları, tarih, gelenek ve göreneklerimizin muhafazası ve yaşatılması, yeni nesillere aktarılması ancak ve ancak seçkin aydınların emeği ve hiçbir karşılık beklemeksizin gerçekleştirdiği hayırlı hizmetlerle mümkün olabilmektedir. İşte bu ve buna benzer hizmet alanlarında Devleti ve Hükûmetleri yalnız bırakmamanın şuuru içinde, toplumumuzun öne çıkan mütefekkir ve fonksioner aydın kesimleri, gerek çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve gerekse kendi ferdî sây ü gayretleriyle pek çok önemli, unutulmaz ve kalıcı kültürel hizmetler gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Vakfımız geçmiş yıllarda bu gibi seçkin zevatın gayret ve himmetlerini, “ Türk Milli Kültürüne Hizmet Şeref Armağanları “ yahut “ te’lif eser yarışmaları “ tertiplemek sûretiyle değerlendirmeye ve kamu oyumuza onların kültür hizmetlerini tanıtmaya esasen gayret etmişti.

İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların ektiklerinin unutulmaz faziletlerini ve mahsullerini, Türkiye Milli Kültür Vakfı’ nın kırkıncı kuruluş yılında, Vakıf senedinde de öngörüldüğü üzere, bir kere daha gözler önüne sermek istedik.

Bunun bir başlangıç olması dileğiyle ve yâdedilmeye lâyık daha onlarca “ kırk vakıf adam “ ın toplumumuzda var olduğunun bilinci içinde, onlara şükranlarımızı sunuyor, emeklerinin hebâ olmadığını, kadr ü kıymetlerinin bilindiğini bu vesileyle bir kere daha ifade etmek istiyoruz.


“Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir.”


(Tirmizi, 5/41 hadis no. 2670)Nice “ kırk ”lara …Nice “ hayırlı “ hizmetlere…


TMKV Mütevelli Hey’eti adına
Prof. Dr. Salih Tuğ