>>Yayın Çalışmaları  |  >>Öğrenci Çalışmaları  |  Kültür Armağanları

  VAKFIMIZIN KÜLTÜR   ARMAĞANLARI

Vakfımız, çeşitli dönemlerde senelerini milli kültürümüzü araştırmaya adayan ilim, sanat ve fen adamlarına “Kültür Armağanları”, “Türk Milli Kültürüne Hizmet Şeref Armağanları” ile Radyo ve Televizyonda Millî Kültürümüze hizmet eden programlara “Teşvik Armağanları” vermiştir.

Kültür Armağanına lâyık görülenler (1973)

Edebiyat Necati Sepetçioğlu / “Konak” romanı
Tarih Altan Deliorman / “Türklere Karşı Ermeni Komiteciler” kitabı
Düşünce Taner Karahasanoğlu / “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Çıkmazı” kitabı
   

 

Vakfımızın Şeref Armağanına layık görülenler:

1981 yılı Prof.Dr.Mehmet Kaplan
1982 yılı Prof. Dr. Süheyl Ünver
  Prof.Dr.Tahsin Banguoğlu
  Dr.Emel Esin
  Gazeteci Yazar Cemal Kutay
1983 yılı Dr.Nevzat Altığ
1984 yılı Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu
  Gazeteci Yazar Ahmet Kabaklı
  Edebiyatçı Yazar Samiha Ayverdi
1985 yılı Gazeteci Yazar Yılmaz Öztuna
1986 yılı Araştırmacı Yazar Müjgân Cumbur
1987 yılı Prof.Dr.Muharrem Ergin
1989 yılı D.Türkistan Genel Sekreteri İsa Yusuf Alptekin
  Prof.Dr.Sabahattin Zaim
  Sanayici İşadamı Sabri Ülker
1990 yılı Edebiyatçı Yzar Münevver Ayaşlı
  Sanayici İşadamı Ahmet Aydın Bolak
1991 yılı Prof.Dr.Muhammed Hamidullah
  Y.Mühendis Mehmet Turgut
1992 yılı Prof.Dr.Süleyman Yalçın

 

Radyo ve Televizyonda Milli Kültürümüze hizmet eden programlara Teşvik Armağanları

1982 yılı Adem GÜrses (Program Yapımcısı) TV (Hoş Sadâ)
  Erşan Başbug (Program Yapımcısı) TV (Hoş Sadâ)
  Ergun Balcı (Program Yapımcısı) Radyo (Gönül Sesimiz)
1984 yılı Yücel Çakmaklı (Yönetmen) TV (Küçük Ağa)
  Tarık Buğra (Senaryo Yazarı) TV (Küçük Ağa)
  İlksen Bektaş (Yapımcı) TV (Küçük Ağa)
  Yalçın Tura (Müzik Yapımcısı) TV (Küçük Ağa)
1985 yılı M.Ruhi Şirin (Program Yapımcısı) RADYO (Dünden Bugüne Çocuk Ed.
  Seyfettin Sağlam (Program Yapımcısı) RADYO (Kültür Kaynaklarımız)
  Dr.Faruk Ermemiş (Program Yapımcısı) RADYO (Din ve Ahlâk)
  Zekâi Ak (Program Yapımcısı) RADYO (Din ve Ahlâk)
  Muhsin Mete (Program Yapımcısı) TV (Kaybolan Şehirler)
1986 yılı Yusuf Ziya Özkan (Program Yapımcısı) RADYO (Türklük Dünyası)
  Bekir Erdem (Program Yapımcısı) TV (Muradiye Ölüm ve Gül)
  Beşir Ayvazoğlu (Metin Yazarı TV (Muradiye Ölüm ve Gül)
1987 yılı Mevlüt Uluğtekin    
  Yılmaz (Program Yapımcısı) RADYO (Dede Korkut Hikâyeleri)
  Daver Atabey (Program Yapımcısı) TV (Cumalı Kızık)
1988 yılı Osman Oktay (Program Yapımcısı) RADYO (Dönemleriyle Türk Edebiyatı)
  Şenol Demiröz (Program Yapımcısı) TV (Türk Vakıf Medeniyeti)
  Tuncay Öztürk (Yönetmen) TV (Türk Vakıf Medeniyeti)
1989 yılı Asım Tokel (Yapımcı) RADYO (Dilden Dile)
  Ahmet Akçakaya (Yapımcı) RADYO (Geleneklerimiz-Göreneklerimiz)
  Yavuz Bülent Bakiler (Metin Yazarı) TV (Avrupa'da Türk İzleri)
  Mehmet Ali Özpolat (Yönetmen) TV (Avrupa'da Türk İzleri)
  Muammer Göz (Yapımcı) TV (Avrupa'da Türk İzleri)
  Barış Manço (Program Yapımcısı) TV (7 'den 77'ye)
  Mustafa Kutlu (Metin Yazarı) TV (Müzedeki Şiir)
  Daver Atabey (Yönetmen) TV (Müzedeki Şiir)
  Ekrem Oymak (Yapımcı) TV (Gülücük)
  Mustafa Ruhi Şirin (Danışman) TV (Gülücük)
1990 yılı Şenol Göka (Yapımcı) RADYO (Mekân ve İnsan)
  Sadık Yalsızuçanlar (Yapımcı) TV (Ozanın Kopuzundan Aşığın Sazına)
  Adnan Sait Tabakçı (Yapımcı) TV (Ozanın Kopuzundan Aşığın Sazına)
1991 yılı Muharrem Acar (Yapımcı) RADYO ( Gelin Tanış Olalım)
  Okan Uysaler (Yapımcı) TV (Kuş Sayfaları)
  Tuncay Öztürk (Yapımcı) TV (Kuş Sayfaları)
  Türk Kültürüne (Yapımcı) TV (Mülteciler Gözüyle Türkler)
  Hizmet Vakfı    
1992 yılı Ahmet Çelik (Yapımcı) RADYO (Şair,Yazarve Tarihçi Gözüyle İstanbul)
  Mevlüt Şahbaz (Yapımcı TV (Tek Taş Pırlanta)

 

1973 yılından itibaren 1988 yılına kadar neşriyatta telif eserleri teşvik etmek maksadıyla "neşriyatta Milli Kültüre Hizmet" armağanı verilmektedir.

 - 39 edebi,

 - 30 tarihi,

 - 30 fikri,

 - 26 dini,

 - 6 iktisadi,

 - 6 araştırma,

 - 1 Atatürk'le ilgili olmak üzere

Toplam 138 eser

Türkiye Milli Kültür Vakıf Armağanı, Jüri Özel Armağanı ve Teşvik Armağanı ile mükafatlandırılmışlardır.

 

     Vakfımız Araştırma Yarışmaları tertiplemekte ve birincilik kazanan eserleri neşretmektedir.

1988 Yılı :"Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliği karşısında Milli Kültürümüzün meseleleri"

Birinci Ar.Gör. Murtaza Aydemir
İkinci Yazar Cemal Anadol
Üçüncü Yazar Naci Şahin
Üçüncü Av.Cavit Kalpaklıoğlu
Teşvik Yazar Cihan Yamakoğlu

 

1989 yılı : "Vakıfların Kültür ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi"

Birinci DR.Sipahi Çataltepe
İkinci Yrd.Doç.Dr.Zerrin Toprak
Üçüncü Doç.Dr.Erol Akı
  Yard.Doç.Sevda Taştekil

 

 

1990 yılı : "Televizyonun Milli Kültüre Tesirleri"

Birinci Yazar Cemal Anadol
İkinci Eğitimci İbrahim Ünal
Üçüncü Yazar Selahattin Çetin
Teşvik Öğrenci Hikmet Demirci

 

 

1990 yılı : "Öğretmenlik Mesleği ve Meseleleri"

Birinci Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yılman
İkinci Öğretmen Zafer Yılmaz
Üçüncü Yazar Meral Nazlıoğlu

 

 

1991 yılı : "Türkiye'de Din ve Vicdan Hürriyeti"

Birinci Yazar Yalçın Toker
İkinci Mehmet Akgül

 

 

1992 yılı :"Sovyetler Birliğinin Dağılması Neticesinde Ortaya Çıkan Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarının Meseleleri ve Hal Çareleri"

Birinci Dr.Atilla Artam
İkinci Dr.Mediha Akarslan
Üçüncü Sosyal Siyasetçi, Abdulhalim Çelik