Yücel Bulut
Prof. Dr.

İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu (1989). 

Aynı bölümde, ‘Türk dostu’ olarak adlandırılan Pierre Loti ve Claude Farrere’i konu edindiği çalışmasıyla yüksek lisans (1993), 

oryantalizmi ve özellikle de oryantalizm eleştirilerini konu edindiği çalışmasıyla da doktora programını (2000) başarıyla tamamladı. 

Halihazırda İÜEF Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Yücel Bulut’un oryantalizm, Türk modernleşmesi ve Türk sosyoloji tarihi üzerine pek çok çalışması bulunmaktadır.


YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

Oryantalizmin Kısa Tarihi (2002) 

Türk Sosyolojisinin Kısa Tarihi (2021) 


YAYIMLANMIŞ DİĞER ÇALIŞMALARI

Bulut Y., "Sosyal ve Siyasal Arasına Sıkışmış Bir Düşünür: Ziya Gökalp ve Hars-Medeniyet Kuramı", SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, cilt.2015-2, no.52, ss.79-109, 2015

Bulut Y., "Oryantalizm’In Ardından", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.1-57, 2012

Bulut Y., "Aşk Ahlakı’Ndan Türkiye’De Çağdaş Düşünce Tarihi’Ne: Türk Sosyolojisi’Nde Hilmi Ziya Ülken", SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, ss.119-151, 2012

Bulut Y., "İdeolojinin Tarihçesi", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.183-206, 2011

Bulut Y., "Türkiye’De Sosyoloji Eğitimi", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.1-18, 2011

Bulut Y., "Oryantalistlerin İstanbul’U", DİN VE HAYAT, ss.122-126, 2010

Bulut Y., "Osmanlı’Dan Cumhuriyete Pozitivizm, Terakki Ve Batılılaşma Meseleleri Etrafında Bazı Değerlendirmeler", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.151-166, 2009

Bulut Y., "Türkçe’De Yayınlanmış Sosyolojiye Giriş Kitapları Hakkında Bibliyografik Bir Değerlendirme", SOSYOLOJİ DERGİSİ, cilt.2008/1, ss.81-144, 2009

Bulut Y., "Oryantalizm, Seyyahlar Ve Batı’Nın Doğu İmgesi", DİN VE HAYAT, ss.64-69, 2009

Bulut Y., "Hasan Ali Yücel: İcraatları Ve Eserleriyle Bir Eğitim Bakanının Portresi", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.6, ss.665-684, 2008

Bulut Y., "Çağdaş Türk Düşüncesi İçerisinde Hilmi Ziya Ülken", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.6, ss.499-516, 2008

Bulut Y., Arli A. , "Türkiye’De Sosyolojiyle 100 Yıl: Mirası Ve Bugünü", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.6, ss.13-32, 2008

Bulut Y., "Ii. Savaş Sonrasında Oryantalist Çalışmalar", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.81-111, 2006

Bulut Y., "Vefa’Ya Vefa’Dan Vefalı Bir Yaklaşım", DİVAN - İLMİ ARAŞTIRMALAR, cilt.2006/2, ss.255-260, 2006

Bulut Y., "Türkiye’Nin Çağdaş Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler", DİVAN - İLMİ ARAŞTIRMALAR, ss.1-34, 2006

Bulut Y., "Türkiye’De Sosyoloji Sınıflamaları Ve Ziya Gökalp", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.91-103, 2005

Bulut Y., "Bir Sultanzadenin Yönetim Algısı", ANLAYIŞ, ss.87-88, 2004

Bulut Y., "Edward W. Said’E Ve Oryantalizm’E Dair", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.113-159, 2004

Bulut Y., "Yoksulluk Üzerine İki Çalışma", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.193-199, 2004

Bulut Y., "Soğuk Savaş Atmosferinde Dp’Ye Muhalif Bir Dergi: Forum", TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, cilt.2, ss.527-550, 2004

Bulut Y., "Hindistan’Da Sömürgecilik, Oryantalizm Ve William Jones", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.71-106, 2003

Bulut Y., "Said’In Doğusu, İslam Ve Oryantalizmi", ANLAYIŞ, ss.94-96, 2003

Bulut Y., "Carlo M. Cipolla, Silahlar Ve Sömürgecilik", SOSYOLOJİ DERGİSİ, ss.117-124, 2003

Bulut Y., "Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler", MARİFE, ss.13-38, 2002

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Bulut Y., "Türkiye’De Çağdaş Düşünce Tarihi’ Üzerine", Hilmi Ziya Ülken’e Övgü Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Şubat 1997, no.1, ss.37-41

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Bulut Y., "Kent Yoksulluğu Ve Gecekondu", Beta Basım YAyım, İSTANBUL, 2009

Bulut Y., "Değişen Toplumsal Yapısı Ile Vefa Semti", Türkiye’de Sosyolojiyle 100 Yıl: Mirası ve Bugünü, İMANOV N. B. Ö., UĞUR Y., Ed., KLASİK YAYINLARI, İSTANBUL, ss.455 - 478-, 2009

Bulut Y., "Ajan-Olarak-Şarkiyatçı: Lawrence Ve Eserine Dair Bazı Değerlendirmeler", SOSYOLOJİ YILLIĞI - 12 - TARİHTE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI, EĞRİBEL E., ÖZCAN U., Ed., KIZILELMA, İSTANBUL, ss.461 - 476-, 2005

Bulut Y., "İslamcılık, Tercüme Faaliyetleri Ve Yerlilik", Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, VI, İslamcılık, AKTAY Y., Ed., İLETİŞİM YAYINLARI, İSTANBUL, ss.902-926-, 2004

Bulut Y., "Oryantalizmin Kısa Tarihi", Küre Yayınevi, İSTANBUL, 2002

ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR

Bulut Y., "Ottomanism", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.448-449, 2009

Bulut Y., "Namik Kemal", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.417-418, 2009

Bulut Y., "Gökalp, Ziya", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.232-233, 2009

Bulut Y., "Ziya Paşa", ENCYCLOPEDIA OF THE OTTOMAN EMPIRE,FACTS ON FILE,, pp.609-611, 2009

Bulut Y., "Said, Edward W.", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.35, ss.546-548, 2008

Bulut Y., "Oryantalizm", İSLAM ANSİKLOPEDİSİ,TÜRKİYE DİYANET VAKFI,, cilt.33, ss.428-437, 2007

DİĞER YAYINLAR

Bulut Y., "1. Peter Wagner, “Modernitenin Krizleri: Tarihsel Bağlamlarda Siyasal Sosyoloji”, Stephen P. Turner, Sosyal Teori Ve Sosyoloji: Klâsikler Ve Ötesi, İstanbul: Küre Yay", Diger, ss.114-137, 2008


BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER

SOSYOLOJİ DERGİSİ, Yayin Kurul Üyesi, 28.05.2014 - Devam Ediyor

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, Yayin Kurul Üyesi, 28.05.2014 - Devam Ediyor


KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR

Oryantalizmin Kısa Tarihi, Sakarya, Aralık 2013

“Ali Şeriati Üzerine Konuşmak...” (Müzakereci Olarak), Ali Şeriati Sempozyumu, Üsküdar Kültür Merkezi,, İSTANBUL, Kasım 2012

“Oryantalizm”, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Kulübü, SAKARYA, Aralık 2012

“Türk Dostu Pierre Loti”, Pierre Loti: Oryantalistler ve Neo-Romantizmin Sonu: Pierre Loti, Kollokyum, İstanbul: Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, , İSTANBUL, Mayıs 2010

“Hilmi Ziya Ülken’in Sosyoloji Anlayışı”, Ölümünün 35. Yıldönümünde Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken ve Türk Düşüncesine Katkıları, , İSTANBUL, Aralık 2009

Vefa Semtinin Sosyal Yapısı”, Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını, Ulusal Sempozyum, İSTANBUL, Kasım 2006

II. Savaş Sonrasında Oryantalist Çalışmalar”, Türkiye’de Sosyoloji-50’li Yıllara Bakış, İstanbul: İÜEF Sosyoloji Bölümü, İSTANBUL, Aralık 2005

Türk Hümanizması/Rönesansı Fikri: Hasan Ali Yücel ve Klasikleri Tercüme Faaliyetleri”, Bilim ve Sanat Vakfı, Klasiği Yeniden Düşünmek Sempozyumu, , İstanbul, Ekim 2004

Türkiye’de Sosyoloji Sınıflamaları ve Ziya Gökalp”, İ.Ü.E.F. Sosyoloji Bölümü, Tükiye’de Sosyoloji - Ziya Gökalp Sempozyumu, İSTANBUL, Eylül 2004

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, Dergide Hakemlik, Mayıs 2008

SOSYOLOJİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mayıs 2006

TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI LİTERATÜR DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mayıs 2005

Duyurular