Ebulfez Süleymanlı
Prof. Dr.

1975 yılında Azerbaycan'ın Ucar ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Azerbaycan'dan ülkemize gelen ilk öğrenci grubunun içinde yer alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimine başlamıştır.

1995 yılında lisans eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Anabilim dalında yüksek lisans yapmıştır. Buradan mezun olduktan sonra aynı yıl (1998) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora eğitimine başlayıp "Azerbaycan'ın Yakın Tarihinde Milli Kimlik Arayışlarının Sosyolojik İncelemesi' teziyle doktor unvanını almıştır.

2012 yılında yine Türkiye'de girmiş olduğu doçentlik sınavında başarılı olarak Sosyoloji alanında bu unvanını kazanmıştır.  2017 yılında profesör olmuştur. Uzun süre Azerbaycan'ın çeşitli üniversiteleri ve bilim merkezlerinde bilimsel faaliyetlerde bulunan SÜLEYMANLI, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi  İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama  ve Araştırma  Merkezi (İHAMER)  müdürlüğü ve Türk Dünyası Sosyologlar Birliği başkan yardımcılığı görevini yürüten SÜLEYMANLI, çoğunluğu saha çalışmalarına dayanan göç, aile, kimlik, karma evlilikler, yalnızlık, gençlik sosyolojisi ve Türk Cumhuriyetlerinin toplumsal yapısı  üzerine yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.

Duyurular