Mehmet Akif KAYAPINAR
Dr. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KAYAPINAR (Ana Bilim Dalı Başkanı)

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi School of Advanced International Studies (SAIS)’te Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ekonomik Teori alanlarında yüksek lisansını tamamladı

2010 SUNY Binghamton Üniversitesi Philosophy, Interpretation, and Culture programında “The Theory of Asabiya in Comparison with the Social Contract Approach: An Interpretive Study in Comparative Political Theory” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı

1999-2000 yıllarında Beykent Üniversitesi’de araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 

2009-2020 yıllarında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yaptı.

2020-2022 yıllarında İbn Haldun Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı 

Anlayış Dergisi’nde yazar ve editör olarak görev yaptı.

Karşılaştırmalı siyaset teorisi alanındaki çalışmaları ulusal ve ulaslararası akademik dergilerde yayınlandı.

Halen İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Kitapları

Siyasal Düzen: Adalet ve Asabiyetin Siyasetteki Rolü

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP

TÜRKİYE -> İstanbul

Yazar Sayısı: 1

Yayıncı: Küre Yayınları

ISBN: 978-605-7646-74-3

Dil: TÜRKÇE

Baskı Tipi: BASILI

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyaset Felsefesi>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyasal Akımlar>Siyasal Düzen

2022

Civilizations and World Order

ULUSLARARASI - ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ -> Lanham

Yazar Sayısı: 3

Yayıncı: Lexington Books

ISBN: 978-0-7391-8606-0

Dil: İNGİLİZCE

Baskı Tipi: BASILI

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>Civilization, world order

2014

İbn Haldun: Güncel Okumalar

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP

TÜRKİYE -> İstanbul

Yazar Sayısı: 1

Yayıncı: İz Yayıncılık

ISBN: 9789753557627

Dil: TÜRKÇE

Baskı Tipi: BASILI

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>İbn Haldun, Asabiyet

2009

Küresel Güçler

ULUSAL - ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI

TÜRKİYE -> İstanbul

Yazar Sayısı: 1

Yayıncı: Küre Yayınları

ISBN: 975-6614-19-6

Dil: TÜRKÇE

Baskı Tipi: BASILI

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>Uluslararası sistem, hegemonya, ABD, sistemik dönüşüm

2005

Akademik Veriler

Makaleler

Siyaset Nedir? Türkiye'de Siyaset Çalışmalarının İmkânı Üzerine Kuramsal Bir Çözümleme

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Artuklu Akademi

ISSN: 2148-3264

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyaset Felsefesi>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyasal Akımlar>Siyaset

Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluakademi/issue/68961/1072272

2022

Aristotle's Political Theory: Metaphysics and Physics Meet Ethics and Politics

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

ISSN: 1309-6834

Dil: İNGİLİZCE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar

Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/divan/issue/68900

2022

"Modern-Premodern" Tartışmasının Ötesinde İbn Haldun'un Düşüncesi

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

ISSN: 1309-6834

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyaset Felsefesi>Siyasi Düşünce Tarihi>Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi

Erişim Bağlantısı: https://www.divandergisi.com/tr/Dergi/Makale/1052/509

2021

Adalet, Siyaset ve İyi Yönetim: Liberalizmin Söylemsel Tahakkümüne Bir İtiraz

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları

ISSN: 1303-3387

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyaset Felsefesi>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyasal Akımlar>Siyasal Düzen,İyi Yönetim

2019

Ibn Khaldūn's Notion of 'Umrān: An Alternative Unit of Analysis for Contemporary Politics?

ULUSLARARASI

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Philosophy East and West

ISSN: 1529-1898

Dil: İNGİLİZCE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>Ibn Khaldun, Umran

Erişim Bağlantısı: https://muse.jhu.edu/article/734697/summary

2019

Modern Siyaset Tasavvurunun Paradigmatik Öncülleri

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

ISSN: 1309-6834

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Düşünceler

Erişim Bağlantısı: http://www.divandergisi.com/tr/Dergi/Detay/1038

2014

A life of” long debate”: a tribute to Ali A. Mazrui (1933-2014)

ULUSLARARASI

Tip: KISA MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Perceptions

ISSN: 1300-8641

Dil: İNGİLİZCE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Ali A. Mazrui

Erişim Bağlantısı: http://sam.gov.tr/tribute-to-ali-a-mazrui-m-akif-kayapinar/

2014

Modern Siyaset Tasavvurunun Mekanizmacı Arkaplanı

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

ISSN: 1309-6834

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Düşünceler

Erişim Bağlantısı: http://www.divandergisi.com/tr/Dergi/Detay/37

2013

Ibn Khaldun s Concept of Asabiyya An Alternative Tool for Understanding Long Term Politics

ULUSLARARASI

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Asian Journal of Social Science

Dil: İNGİLİZCE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Düşünceler

2008

Ussama Makdisi ve ”Osmanlı Oryantalizmi”

ULUSAL

Tip: KISA MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan: Disiplenlerarası Çalışmalar Dergisi

ISSN: 1300-9648

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>Osmanlı Tarihi

Erişim Bağlantısı: http://www.divandergisi.com/tr/Dergi/Makale/20/202

2006

İbn Haldun'un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açılım

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1301-3289

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>İbn Haldun,Asabiyet

2006

Michael Hardt, Antonio Negri-Empire

ULUSAL

Tip: KİTAP KRİTİĞİ

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar dergisi

ISSN: 1300-9648

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyaset Felsefesi>Siyasi Düşünce Tarihi>Empire

Erişim Bağlantısı: http://www.divandergisi.com/tr/Dergi/Makale/15/147

2003

Batı Düşüncesinde Uluslararası Düzen Anlayışı: Tarihi Bir Analiz

ULUSAL

Tip: ÖZGÜN MAKALE

Yazar Sayısı: 1

Dergi: Divan

ISSN: 1300-9648

Dil: TÜRKÇE

Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Düşünceler>Siyasi Düşünce Tarihi>Siyaset Felsefesi>Siyasal Akımlar>Uluslararası Siyasal Düzen

Erişim Bağlantısı: https://www.divandergisi.com/tr/Dergi/Makale/9/81

2000

Duyurular