Zebiniso Kamalova
Doktor öğretim üyesi

1983 tarihinde Özbekistan’ın Kaşkaderya vilayeti Şehrisebz şehrinde doğdu. 

Uyruğu Özbek Türkü. İlköğretimimi 1989-1993 yıllarda Şehrisebz’deki 31.No’lu okulda başladı. 1993-1996 yıllarında eğitimini Taşkent şehrindeki 196 numaralı okulda devam ettirdi. 1996-1998 yıllarında Kaşkaderya vilayeti Yakkabağ ilçesindeki yabancı diller yatılı okulunda tahsil aldı. 1998 yılında tekrar Şehrisebz’deki 31. No‘lu okulda geçiş yaparak 2001’de başarılı şekilde tamamladı 

2001 yılında Taşkent İslam Üniversitesi İslam Tarihi ve Felsefesi Fakültesi Din Bilimciliği Bölümünde lisans programını kazandı. 2005 yılında Prof. Dr. Nacmiddin Kamilov’un danışmanlığında hazırladığım «Ali Şir Nevaî’ nin “Mahbub ul-Kulub” eserinde dinî tasavvufî gayelerin yorumu» başlıklı bitirme tezini başarılı şekilde savundu. 

2005 yılında Taşkent İslam Üniversitesi İslam Tarihi ve Felsefesi Fakültesi İslam Bilimciliği Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2007’de Doç. Dr. Nimatulla İbrohimov’un danışmanlığında «Ferîdüddîn Âttâr`ın “Mantık ut-Tayr” ve Ali Şir Nevaî`nin “Lisan ut-Tayr” eserlerinin karşılaştırmalı öğrenimi. Tevhit ilmi yönteminde» başlıklı yüksek lisans tezini savunmasını başarıyla gerçekleştirdi. 

Üniversitede okuduğu yıllarda “Ziya” stüdyosunda çalışarak devlet televizyonu ve radyo yayınlarında maarifi konularda programlar hazırladı, sunuculuk yaptı. 

2006-2007 yılında Taşkent’te “Ofset-Print” yayınevinde “Muslima” Takvim-Dergisinde baş editör olarak çalıştı. Derginin kapatılması sonucunda 2007-2010 yıllarında Özbekistan Müslümanları İdaresi’nin “Hidoyat” (Hidayet) dergisinde editörlük yaptı. 2010-2012 yılları “Movarounnahr” (Maveraünnehir) yayınevinde Edep-Ahlak, Kadınlar ve Aile Hayatı Bölümü müdürü olarak faaliyette bulundu. 2012 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının Türkiye Bursları kapsamında İstanbul Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında doktora programını okumak için hak kazandı. 2019 yılında Dr. Öğr. Gör. Ali Ahmetbeyoğlu’nun danışmanlığında “Hüdayar Han Döneminde Hokand Hanlığı (1845-1875)” başlıklı doktora tezini başarılı bir şekilde savundu. 

2019-1021 yılları İstanbul  İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlük Proje Yönetimi Kordinatörlüğü Uluslararası Kıdemli Araştırmacı olarak faaliyet yürüttü. 

2021 Mayıs ayından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta.


Yayınlar: 

Birkaç akademik makaleler yanı sıra yayınladığı kitaplar: 

1. Hokand Hanlığı’nın Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi (1845-1875) Fergana Vadisinde Rus İşgali, Cağaloğlu Yayınları, İstanbul, 2020. 

2. Türk Kültür Mirasında Kılıç ve Kalem Tutan Hanımlar, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul, 2019

Yayınlanan Çeviri Kitapları:

1. Nafs Nimadir? (Nefis Nedir?), Mehmet Zahit Kotku, (“Nefsin Terbiyesi” eserinin Türkçeden Özbekçeye Çevirisi) Şark Yayınevi, Taşkent, 2020.

2. Qullikdan Hurlikka, (Abdulhamit Koçar’ın Esaretten Hürriyete eserinin Türkçeden Özbekçeye çeviri) Muharrir Yayınevi, Taşkent, 2019.

İki çocuk annesidir.

Duyurular