M.Sait Bozik, Derya Altınok, Resul Yüksel
Dr. Öğrencisi

Resul YÜKSEL

Lisans eğitimini, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe bölümünde ve  Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde, Yüksek lisansını ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe bömünde tamamladı. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe bölümünde doktora yapıyor. Çalışmaları daha çok çağdaş felsefe, bilim felsefesi ve din felsefesi üzerine yoğunlaşmıştır.


Derya ALTINOK

Lisans eğitimini, Süleyman Demirel Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları, Minyatür bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini, Gazi Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları,  Minyatür alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları, Minyatür bölümünde yapmaktadır. Çeşitli karma sergilere katılmıştır.


Muhammet Sait BOZİK

Lisans eğitimini, Çukurova Üniversitesi İstatistik bölümünde 'Stok Yönetim Süreçlerinde Optimizasyon ve Tahmin Kriterleri' adlı tezle tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı bölümünde 'Katılım Bankaları ve Konvansiyonel Bankaların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Karşılaştırmalı Ampirik Analiz – Türkiye Örneği' adlı teziyle tamamladı. Doktorasına Maastricht University'de başladı ve hali hazırda İstanbul Üniversitesinde 'Hukukun Üstünlüğü ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Çoklu Panel Metodu ile Ampirik Analiz' adlı doktora tezine devam etmektedir. Palgrave, Routledge gibi çeşitli yayın evlerinde yazar olarak yer aldı. İslam İktisadı, Hukuk ve iktisat ilişkisi üzerine çeşitli dergi ve kuruluşlarda yazar ve editör yardımcısı olarak görevler almaktadır. Hali hazırda The Palgrave Encyclopedia of Islamic Economics and Finance projesinde Yardımcı Editör olarak görevini sürdürmektedir.


Duyurular