Ercan Öztemel
Prof. Dr.

1962 yılında Elazığ’da doğdu.

1984 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1985-1987 yılları Boğaziçi Üniversitesinde Yüksek Lisans, 1988-1992 yılları arasında Galler Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Sistem Mühendisliği Okulu, Sistem Mühendisliği Bölümünde ise doktora çalışmalarını tamamladı.

1993-2006 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde öğretim üyeliği görevini yürüttü. 

Akademik hayatının yanı sıra 1993-2011 yılları arasında TÜBİTAK BİLGEM, Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde Başuzman Araştırıcı olarak çalıştı.  Bu enstitüde, özellikle savunma alanda Yapay Zekâ uygulamalarına yönelik araştırmalar yürüttü. Askeri eğitim uçakları üzerine benzetim sistemlerinin yerleştirilmesi (uçan simülatör), Yapay F16 Pilotu, hemşire robotlar, sanal dünyada savaş tatbikatları gibi zamanında türünün ilk örnekleri olan projeleri gerçekleştirdi. 

1997-2010 yılları arasında Batı Avrupa Birliği Silahlanma Grubunda hem araştırmalar yürüttü hem de 11. ve 15. Gruplarda Yürütme Kurulu Üyeliği, 2001-2006 Yılları arasında NATO bünyesinde bulunan Sistem Anali ve Benzetim (SAS) Paneli üyeliği görevinde bulundu.  Diğer yandan Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında açılan IPROMS (Zeki Üretim ve Makineleşme Sistemleri)  Mükemmellik Merkezi projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak çok sayıda alt projenin oluşturulması ve yürütülmesine destek verdi.

2011-2015 yılları arasında ise ÖSYM Başkan yardımcılığı, 2012-2017 Yılları arasında TUBİTAK Kamu Araştırmaları Grubunda Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Yapay zekâ, zeki imalat sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, benzetim ve modelleme, stratejik planlama, kalite yönetimi gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. Bu konularda çok sayıda makale, bildiri ve kitapları bulunmaktadır.

Halen, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.  

Evli ve 4 çocuk sahibidir. 


Duyurular