Y.Emre Doğdu, Burcu Yılmaz, M.Resul İpek
Dr. Öğrencisi

Yunus Emre Doğdu

2011 yılında girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih bölümünden 2015 yılında mezun olan Yunus Emre aynı yıl MSGSÜ Ortaçağ tarihinde yüksek lisans eğitimine başladı. 2019 yılında “Fatımiler Devrinde Ticari Hayat” başlıklı tezini başarıyla savunarak mezun oldu. 2020 yılında yine MSGSÜ Ortaçağ tarihi doktora programına girdi. Halen burada “Haçlı Seferlerinde Savaş Hukuku” başlıklı teziyle ilgili çalışmalarına devam etmektedir.


Burcu Yılmaz

Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı lisans, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı yüksek lisans mezunuyum.  İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Anabilim dalında doktora öğrencisiyim. “Klasik Çağataycadan Modern Özbekçeye Geçişte Deyimler ve Deyimlerde Meydana Gelen Değişimler” başlıklı tezimi yazmaktayım. 


Muhammed Resul İpek

1994 yılında Siirt’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Siirt’te tamamladı. Lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak bitirdi. Ardından Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini “Rusçuklu Mehmed Hayrî’nin Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhi: Hediyye (İnceleme-Metin-Dizin)” başlıklı tezi yazarak tamamladı. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı alanında doktora eğitimine başladı. Halihazırda doktora eğitimi devam etmekte olup “Nevâbiğü’l-Kelim’in Etrafında Gelişen Türkçe Şerh ve Tercüme Geleneği” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır.

Duyurular