İsmail Kara
Prof. Dr.

1955 yılında Güneyce/Rize’de doğdu. Güneyce İlkokulu’ndan mezun oldu (1965). 

İstanbul İmam Hatip Okulu’nu (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü (1986) bitirdi. 

Uzun yıllar Dergâh Yayınları’nda editörlük ve yayın yöneticiliği, Ste. Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda din dersi öğretmenliği (1980-1995) yaptı. 

“İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru, ardından 2000’de doçent, 2006’da İslâm Felsefesi profesörü oldu. 

1995 yılından itibaren çalıştığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2015’te emekliye ayrıldı. 2017-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde hocalık yaptı. Halen İstanbul Zaim Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir.


Çalışma alanı çağdaş Türk düşüncesi ve çağdaş İslâm düşüncesidir.


Bazı çalışmaları: 

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler (3 C.: 1, 1986; 2, 1987, 3, 1994),

İslâmcıların Siyasi Görüşleri (C. I, 1994; C. II, 2019), 

Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye (1998), 

Amel Defteri (1998), 

Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998), 

Kutuz Hoca’nın Hatıraları-Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası (2000), 

Bir Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (2001), 

Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası (2001), İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (6 C. 2002-2014), 

Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), 

Sözü Dilde Hayali Gözde (Portreler, 1, 2005), 

Bir Eğitim Tasavvuru olarak Mahalle-Sıbyan Mektepleri (Ali Birinci ile, 2005), 

Aramakla Bulunmaz (2006), Hanya/Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi (2006), 

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm (C. I, 2008; C. II, 2016), 

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz - Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (2011), 

Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası (2013), 

Müslüman İstanbul’a Mahsus Bir Gelenek: Mahya (2016), 

Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak-Çağdaş Türk Düşüncesinde Din Siyaset Tarih Medeniyet (2017), 

Zafer Değil Sefer (2018), 

İsyan Ahlâkı Peşinde: Nurettin Topçu Albümü (2018), 

Ahmet Hamdi Akseki (Rabia K. Gündoğdu ile, 2 C., 2019), 

Dağ ne Kadar Yüce Olsa (Portreler 2, 2020), 

Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklâl Marşı (2021),

Ahmet Cevdet Paşa’nın Layihaları (A. Zeki İzgöer’le, 2021), 

Sahaflar Kitabı: Son İstanbullu Sahaflarla Konuşmalar (Fulya İbanoğlu ve Filiz Dığıroğlu ile, 2022), 

İçimden Geçen Günler (2022).


Duyurular