KONFERANSLAR

Türk Ocağı'nın Dünü, Bugünü ve Yarını

Konuşmacı: Dr. Cezmi Bayram

Tarih: 22/03/2019 15:00

Yer : TMKV Kültür Evi

Konferans Takvimi
Tarih Konuşmacı Konu
22/03/2019 15:00 Dr. Cezmi Bayram
Öğretim Üyesi
Türk Ocağı'nın Dünü, Bugünü ve Yarını
21/03/2019 Dr. Cezmi Bayram
Türk Ocağı'nın Dünü, Bugünü ve Yarını
21/02/2019 Tanju Toka
Öğrenci Forumu:Akademide Uzmanlaşma ve Multidisipliner Ç
24/01/2019 Dr. Metin Eriş
Kültürümüz ve Günümüzün Meseleleri
20/12/2018 Prof. Dr. Ömer Dinçer
Siyasetnameleri Yeniden Okumak
29/11/2018 Prof. Dr. İsmail Kara
İlim Yolcusu Olmak
29/03/2018 Yrd. Doç. Dr. Zeliha Öteleş
Felsefe ve Tasavvuf Arasında Şiir
25/01/2018 Bilge Bıçak
Öğrenci Forumu:Akademik Kadro ve Akademik Verimlilik Arasındaki Bağ
23/11/2017 Prof. Dr. Yücel Bulut
Bir Bilim Disiplini Olarak Oryantalizm?
27/04/2017 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli
Turgut Cansever ve Şehir
23/03/2017 Prof. Dr. Salih Tuğ
İslam Hukukunda Kamu Yönetimi ve İlk Hukuki Düzenlemeler
25/01/2017 Uğur Baloğlu
Öğrenci Forumu: Akademisyenin günümüzdeki rolü nedir?
22/12/2016 Prof. Dr. Mahmut Kaya
Dünden Bugüne Bilim ve Düşünce Hayatımız
24/11/2016 Prof. Dr. İsmail Coşkun
Akademi ve Siyaset
26/05/2016 Dr. Mustafa Özel
Romanlarla İktisat, Siyaset ve Hukuk
28/04/2016 Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
Ulusal Akademik AR-GE Proje Destekleri ve Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
24/03/2016 Yrd. Doç. Dr. İshak Arslan
Doğa, Bilim ve Din
28/01/2016 Doç. Dr. Ahmet Şirin
Etkili Yedi Alışkanlık
24/12/2015 Prof. Dr. Salih Tuğ
Tarihte Vakıflar ve Günümüzdeki Yeri
26/11/2015 Yazar Alev Alatlı
21. Yüzyılda Türk Gençliği
13/10/2015 Nihan Abir
Öğrenci Forumu: Neden geldim Akademiye?
21/05/2015 Prof. Dr. Halil Zaim
İş Hayatında Erdemli İnsan
23/04/2015 Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli
Dünden Bugüne Ortadoğu ve Türkler
26/03/2015 Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
Türkiye'de Bilim ve TÜBA
26/02/2015 Fikriye Karaman
Öğrenci Forumu: Akademik Özgürlük
28/01/2015 Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Bir Düşünce Geleneği ve İdeoloji Olarak Muhafazakarlığı Konuşmak
25/12/2014 Doç. Dr. Nail Yılmaz
Aleviler, Devlet ve Siyaset
20/11/2014 uzman Psikolog Nuray Sarp Kulkara
Stres Yönetimi
22/05/2014 Prof. Dr. Fatma Ç Türk Tezhip Sanatı
17/04/2014 Dr. Fatma Barbarosoğlu
Görme ve görünme hiyerarşisinin değişmesi
27/03/2014 Prof. Dr. Mustafa Özkan
Türkçe'nin Gücü
23/01/2014 Dr.Nevzat Kaya
Yazma Eserlerin Kültürümüzdeki Yeri
26/12/2013 Doç. Dr.Süleyman Doğan
Mesnevi'den Pedagojik Telkinler
28/11/2013 Prof. Dr. Cemal Zehir
Liderlik Sanatı ve Kişisel Liderliğin Sırları
23/05/2013 Prof. Dr. Ömer Ç Bitmeyen Beraberlik, Modern Dünyada Din ve Devlet
25/04/2013 Yrd.Doç.Aynur Can
Şehir ve Estetik Bağlamında Kültürel Köklerimizle Buluşmanın Yolları
28/03/2013 Nazife Şişman (Araştırmacı-Yazar)
Sosyal Medya, Dijital Kültür ve Gençlik
21/02/2013 Mehmet Bozdağ (Senaris-Yapımcı)
Ustalar, Alimler Sultanlar Filmi
24/01/2013 Prof.Dr. Alparslan Açıkgenç
İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
27/12/2012 Prof.Dr.Tahsin Görgün
Bir Medeniyet İddiamız Var mı? - Bir Medeniyet Teorisi
29/11/2012 Prof.Dr.Salih Tuğ
Vakıf müessesesinin Tarihteki ve Toplumumuzdaki Yeri ve Önemi
24/05/2012 Prof. Dr. İlhan Kutluer
İslam Entelektüel Geleneği
12/04/2012 Dr. Nurullah Ardıç
Modernleşme tecrübemiz bize ne söyler?
22/03/2012 Prof. Dr. Tufan Buzpınar
Modern Orta Doğu'nun Osmanlı Arka Planı
12/05/2011 Prof. Dr. Ziya Kazıcı -Vakıf ve Medeniyet, Prof. Dr. Tahsin Özcan Vakıf ve Eğitim
Eğitim Hayatımızda Vakıfların Yeri
21/04/2011 Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
Hukuk ve Ahlak İlişkisi
17/03/2011 Prof. Dr. Abdullah Uçman
Kültür Tarihimizde Bir Semt, Fatih
27/01/2011 Prof. Dr. Mustafa KARA
Kültür Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikatların Yeri
16/12/2010 Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Osmanlıdan Günümüze İlim ve Eğitim Hayatımızın Meseleleri
25/11/2010 Doç. Dr. Mustafa ŞENTOP
İki Farklı Dünya İki Farklı Hukuk Algısı
20/05/2010 Dr. Aziz DOĞANAY
Tarihe Kaynak Olarak Sanat
15/04/2010 Dr. Alim Kahraman
İSTANBUL ve SEMT BİLİNCİ
18/03/2010 Prof. Dr. Ahmet Kavas
Sahibini Arayan Kıta: Afrika
18/02/2010 Mehmet Niyazi Özdemir
Yemen ah! Yemen
11/12/2009 Prof.Dr.Fuat SEZGİN
Müslümanların Astronomi İlmindeki Yeri
26/05/2009 Prof. Dr. Mehmet Genç
Sunum:Doç.Dr.Erol Özvar
Osmanlı İktisat Tarihinde Kırk Yıl
23/04/2009 Beşir Ayvazoglu
Yazmak ve Yazarlık Üzerine
30/03/2009 Prof. Dr. İsmail Kara
Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam
26/02/2009 Prof. Dr. Selçuk Mülayim
(Sunum: Yrd.Doç.Dr.Aziz Doğanay)
Cumhuriyet Döneminde Sinan'a Yaklaşımlar
29/01/2009 Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN
Şehrin içinde bir özgeçmiş
25/12/2008 Dr. Mustafa Özel
Din, İktisat ve Edebiyat
04/09/2008 Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş
Ayın Sohbeti
23/09/2008 Prof.Dr.Salih Tuğ
Ayın Sohbeti
10/04/2008 Prof. Dr. Orhan Okay
Hatıralarla Dünden Bugüne İstanbul
13/03/2008 Doç. Dr. Berdal Aral
Türkiye - AB ilişkilerine Genel Bir Bakış
06/02/2008 Nuran Ç(Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. İsmail Güleç)
Eyüp Kaşgari Dergahı ve Kültür Tarihimizdeki Yeri
03/01/2008 Prof. Dr. Selim Zaim
Prof. Dr. Sedat Murat
Prof. Dr Sabri Orman
Dr. Mustafa Özel
Prof.Dr. Sabahattin Zaim Hocamızın ardından
15/09/2007 Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş
Ayın Sohbeti
18/09/2007 Prof.Dr.Salih Tuğ
Ayın Sohbeti
22/09/2007 Prof.Dr.Sabahattin Zaim
Ayın Sohbeti
02/10/2007 Dr.Mustafa Özel
Ayın Sohbeti
28/05/2007 Cabir Duysak
(Müzakereci: Dr. Ebubekir Ceylan)
Osmanlı Kaynaklarına Göre Asir'de Seyyid Muhammed el-İdrisi İsyanı ve Sonuçları (1908-1918)
10/05/2007 Prof. Muhterem Uğur Derman
(Takdim: Prof. Dr. Savaş Ç
Gelenekli Türk El Sanatları
24/04/2007 Serhat Arslaner
(Müzakereci: Prof. Dr. İsmail Kara)
İlmiye Sınıfının Meşrutiyeti Algılayışı (Konya Örneği) .
19/04/2007 Eczacı Cavit Ulcay
(Takdim: İlhan Karavelioğlu)
İlaç ve Eczacılık
29/03/2007 Mustafa Sürün
(Müzakereci: Dr. Aziz Doğanay)
İstanbul Şeyh Vefa Camii Haziresi (Mezar Taşları Tipolojisi Üzerine Bir Deneme)
15/03/2007 Prof. Dr. Süleyman Yalçın
(Takdim: Dr Metin Eriş)
Dünden hatırlananlar, Bugün unutulanlar
11/01/2007 Prof. Dr. Salih Tuğ
(Takdim: Prof. Dr. İsmail Kara)
Türkiye'de Hukuk ve Din
21/12/2006 Vugar İmanov
(Müzakereci: Doç. DR. Berdal Aral)
Öğrenci Tez Sunumu: Avrasyacılık Düşüncesi
14/12/2006 Zeki Aytaç - Sanayici
Sunan: Dr. Mustafa Özel
Türkiye'de Sanayii Kültürü ve Yabancı Sermaye
25/05/2006 Prof. Dr. Gökhan Ç Dünden bugüne Irak ve Türkiye
27/04/2006 Gazeteci Yazar Sefer Turan
Ortadoğu İzlenimleri
30/03/2006 Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
Osmanlı Ekonomisi'nin Ana Hatları
16/02/2006 Prof. Dr. Musa Taşdelen
Ermeni meselesinin arka planı-sosyolojik bir tahlil
29/12/2005 Prof. Dr. İsmail Kara
İlim ve Gelenek
29/10/2005 Prof.Dr.salih Tuğ
Vakıf Kurumunun Sosyal Bünyedeki Yeri ve Önemi
21/10/2005 Dr.Mustafa Özel
Uzun Ömürlü Şirketler
15/10/2005 Prof.Dr.Sabahattin Zaim
Güzel İnsan
14/10/2005 Ferruh Bozbeyli
Ayın Sohbeti
08/10/2005 Prof.Dr.Nevzat Yalçıntay
Ayın Sohbeti
26/05/2005 Dr. Safa Saygılı
Stres ve Ç<özüm Yolları
28/04/2005 Dr. Mustafa Özel
İslam Ekonomisi ve Kapitalizm
24/03/2005 Dr. İbrahim Turhan
Bir Müslüman İktisadı Nasıl Yorumlamalı
27/01/2005 Mustafa Armağan
Osmanlıyı Anlama
24/12/2004 Dr. Mustafa Özel
Türkiye'den Dünya'ya Bakış
06/11/2004 Prof.Dr.Raşit Küçük
Hadisleri Anlamak ve Yorumlamak
05/11/2004 Prof.Dr.Yakup Ç Sosyal Kurum Olarak Zekat Müessesesi
29/10/2004 Ferruh Bozbeyli
Ayın Sohbeti
23/10/2004 Prof.Dr.Sabahattin Zaim
Güzel İnsan
15/10/2004 Prof.Dr.Nevzat Yalçıntaş
Ayın Sohbeti
11/12/2003 Prof. Dr. Musa Taşdelen
Doç. Dr. Mustafa Budak
Dr. Mustafa Özel
Cumhuriyetin 80. yılında Cumhuriyetin Sosyo-Politiği, Misak-i Milli ve Lozan Cumhuriyetin Ekonomi Politiği
21/11/2003 Doç.Dr.Yaşar Fersahoğlu
Müslüman ve Mutluluk
17/11/2003 Av.Nur Dursun
Sosyal Devlette Eşitlik
15/11/2003 Prof.Dr.Sabahattin Zaim
Ayın Sohbeti
14/11/2003 Prof.Dr.Halis Ayhan
Eğitim Problemlerimiz
13/11/2003 Ali Coşkun
Ekonomi ve Türkiye
10/11/2003 Av.Muharrem Balcı
Tabii Hukukta Hak, Adalet ve Özgürlük Kavramları
07/11/2003 Prof.Dr.İsmail Lütfü Ç Ashabının Dilinden Peygamberimiz
03/11/2003 Av.Sema Defne
Tarihten Günümüze Vakıflar
31/10/2003 Prof. Dr. Ali Özek- Oku Ün. Rektörü
Prof. Dr. Emin Özbaş- Mar.Ün.Rekt.Yrd
Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç - Beykent Ün.Rektörü
Üniversitelerimiz ve Problemleri
27/10/2003 Av.Sema Defne
Tarihten Günümüze Vakıflar
03/05/2001 Prof.Dr.Cevat Babuna
Genom-İnsan Geninin Düşündükleri
16/11/2000 Oral Avcı
Geleceğin İş Dünyası
08/12/2000 Prof.Dr.Süleyman Yalçın
Ayın Sohbeti
19/05/2000
Osman Devletinin 700.Yılı
04/11/1999 Yrd.Doç.Dr.Nuri Özcan
Ayın Sohbeti
08/04/1999 Dr.Cevdet Mirmahmutoğulları
Dünü ve Bugünü ile Aydın İnsan
06/01/1994 Hulusi ÇZeki Aytaç
Dr.Cengiz Aslan
Turgut Özal
20/01/1994 Turan Alpay
Türkiyenin Jeolojik Yapısı ve Ülke Meselelerimiz
24/03/1994 Nesrin Mücahit Süleymanoğlu
Emrah Kol
Cumali Özay
Genetik
28/04/1994 Birgül Şahin
Seyfettin Aksoy
Tuba Erdebir
Ç
Vefatının 1. Yılında Merhim Turgut Özal
21/04/1994 Buket Güler
Nurullah ÇSaliha Tokay
Gülhan Ataman
Ağız ve Diş Sağlığı
14/04/1994 Uğur Erdim
Abdullah Türksoy
Zelkit Akgül
Aydın Cengiz
Medya ve Türk İnsanının Geleceği
Duyurular