Doç. Dr. Süleyman Doğan

1965 yılında Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu (1988). 1995 yılında İngiliz Kültür’ün bursunu kazanarak İngiltere’de, Birmingham Üniversitesinde Politika ve Uluslararası İlişkiler alanında Master Programını tamamladı. Pedagoji felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi, teorisi, tarihi ve metodolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla Pedagoji (Eğitim bilimleri) doktoru unvanını aldı (1999). Yine çocuk ve aile eğitimi ve aile sosyolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla Eğitim Sosyolojisi alanında doçent oldu.  Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans proje değerlendirmesinde bağımsız (AB) hakemi dış uzmanı olarak görev yaptı (2005–2008). Uluslararası Malezya Üniversitesinde dört ay araştırmacı öğretim üyesi olarak bulundu (2008).  Sırasıyla Fırat, Abant İzzet Baysal, İstanbul, Trakya ve Fatih Üniversitesinde çalıştı. 2009’dan beri Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca özel üniversitelerden Sebahattin Zaim, İstanbul Aydın ve Hasan Kalyoncu Üniversitelerinde de lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. “Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler” dersi başta olmak üzere, “Eğitim Psikolojisi”, “Eğitim Felsefesi”, “Eğitim Sosyolojisi”, “Anne-baba Eğitimi”, “Aile Sosyolojisi”, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, “Eğitim Bilimine Giriş”, “Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler” ve “Eğitim Politikaları” lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği derslerden bazılarıdır.

Yazar Doğan, uzun yıllar çeşitli günlük gazete ve dergilerde muhabir, editör ve köşe yazarı olarak çalışmıştır. Moldova, Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Meclisi tarafından verilen devlet nişanı sahibidir (2001). Çevre konusunda yaptığı çalışmalarıyla (“Kelaynak Kuşları Zorda” başlıklı çalışması, 2002; “Boğazlarımız Yolcu Geçen Hanı” başlıklı çalışması, 2004) INEPO (Uluslararası Çevre Olimpiyatları Projesi) uluslararası çevre basın ve Jüri özel ödülü kazanmıştır. Gazeteci ve bilim insanı olarak 60 ülkeye seyahat etmiştir.

25’i uluslararası olmak üzere 100 cıvarında bilimsel yayını vardır. Başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok kurum, kuruluş ve dergilere hakemlik ve bilimsel jüri üyeliği yapmaktadır. 

 

Yayınlanmış Kitapları:

Afganistan’da Kim Kazandı? (1993).

Keşmir’den Geliyorum (1995).

Eğitimde Başarının Şartları (1998).

Sivil Demokrasi Çağrısı (Derleme),(1999).

Şimdiki Çocuklar Harika (2001).

Çocuklar Küçük Bir Şey Değildir (2002).

Mutlu Aile Mutlu Çocuk (2003).

Başarıya Yürüyenler (2005).

Varolmanın Yolunda Zengin Olmak (Editör, M. Uyar ve M. Çetin ile birlikte) (2005).

Ailenin Aynası Çocuk  (2006).

Ailede Sevgi Eğitim (Editör) (2009).

İnsanlar Konuşa Konuşa (C. Doğan ile birlikte) (2011).

Mesnevi’den Pedagojik Telkinler (2013).