NAZİFE ŞİŞMAN

 

Gerede’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi okudu. Sosyolojide lisansüstü çalışmalar yaptı. İngilizce’den Türkçe’ye eserler tercüme etti. Martin Lings’in Hz. Muhammed’in Hayatı, Seyyid Hüseyin Nasr’ın İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Mevdudi’nin Tefhim’ül Kur’an adlı eserleri bunlardan bazıları. Çalışmaları, kimlik siyaseti, kültürel karşılaşmalar, gündelik hayat, beden sosyolojisi gibi konularda yoğunlaşmakta. Yayınlanmış eserlerinden bazıları: Emanetten Mülke: Kadın, Beden, Siyaset; Küreselleşmenin Pençesi, İslam’ın Peçesi; Harf Harf Kadınlar (editör).

Günün Kısa Tarihi’nde (2008) seküler dünyada dinin nasıl yaşandığını, gündelik hayat tecrübeleri üzerinden ele aldı. Başörtüsü: Sınırsız Dünyanın Yeni Sınırı’nda (2009) Türkiye’nin sosyo-politik bir meselesi olan “başörtüsü”nü, küresel boyutunu da dikkate alarak analiz etti. Son kitabı Yeni İnsan Kaderle Tasarım Arasında (2011) ise yaşamın ve ölümün sınırlarında gezinen biyoteknolojiyle ilişkimizi ele alıyor. Bugünlerde teknolojideki hızlı değişimin hayatı yaşayışımız ve zihniyetimiz üzerinde yaptığı değişiklikler üzerinde kafa yoruyor. İletişim teknolojisiyle, dijital teknolojiyle ve teknoloji felsefesiyle ilgili konular var tezgahında.

 

Nazife Şişman gained her BA degree in Economics from Bosphorus University and did post graduate studies in Sociology. She works as a freelance writer.   Her writing interests centre on women issues in Muslim experience in modern periods. Identity politics, cultural encounters, body politics and everyday life constitute her main study areas.  In Günün Kısa Tarihi (Short Histroy of the Present-2008) the writer deals with the question of practicing faith in a secular world. In a recent work, Başörtüsü: Sınırsız Dünyanın Yeni Sınırı (Headscarf: Border of a Borderless World-2009), she makes a study of the socio-politics of headscarf issue in Turkey from a global perspective. Her publications include among others Emanet'ten Mülk'e: Kadın, Beden, Siyaset (Women, Body and Politics-2003), Küreselleşmenin Pençesi İslam'ın Peçesi (Pawn of Globalisation, Veil of Islam-2005), Yeni İnsan: Kaderle Tasarım Arasında (New Human: Between Destiny and Design-2011).