Doç. Dr. Nail Yılmaz

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Aynı üniversitenin Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalında yüksek lisans;

Marmara Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalında doktorasını tamamladı.

2003 yılında doktor,

2005 yılında yardımcı doçent,

2011 yılında sosyoloji alanında doçent oldu.

Halen Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalarını göç, kentleşme, kentsel gruplar, kentsel dönüşüm ve yerel siyaset üzerine yoğunlaştırmıştır.

Akademik Deneyim

Ünvan Başlangıç Bitiş Üniversite Fakülte Bölüm
Araştırma Görevlisi 1994 2005 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Yerel Yönetimler
Yardımcı Doçent Doktor 2005 2011 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Yerel Yönetimler
Doçent Doktor 2011 2012 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Yerel Yönetimler
Doçent Doktor 2012 - Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi

İdari Görevler

Görev Yeri Unvan Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı 2012 -
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 2013 -
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı 2013 -

Kitap

 • Yılmaz, N. & Pamuk, A. (2014). Geçmişin Sesinden Arnavutköy: Savaşın ve Göçün Çocukları,. Arnavutköy Belediyesi, Kültür Yayınları İstanbul
 • Yılmaz, N. (2014). "Demografi". Cumhuriyet Döneminde Arnavutköy. Arnavutköy Belediyesi, Kültür Yayınları (sf 150-176). İstanbul
 • Yılmaz, N. (2014). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Arnavutköy. Bozlağan, R. & Yılmaz, N. (Ed) Arnavutköy Belediyesi, Kültür Yayınları, İstanbul
 • Yılmaz, N. (2013). İstanbul, Tarih ve Kültür. Bozlağan, R. & Yılmaz, M. (Ed) Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul.
 • Yılmaz, N. (2012). İstanbul Mekan ve İnsan. Yılmaz, N., Bozlağan, R. & Yılmaz, M. (Ed) Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul.
 • Yılmaz, N. (2010). İstanbul Kent ve Medeniyet. Bozlağan, R. & Can, A. (Ed) Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul.
 • Yılmaz, N. & Bulut, Y. (2009). Kent Yoksulluğu ve Gecekondu. Beta İstanbul
 • Yılmaz, N. (2008). Hemşehri Kimliği. Beta İstanbul
 • Yılmaz, N., Arıkboğa, E. & Oktay, T. (2007). Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri: İstanbul Örneği. Beta İstanbul
 • Yılmaz, N. (2005). Kentin Alevileri. Kitabevi İstanbul

Makale / Derleme

 • Yılmaz, N., Ersöz, H. Y. & Demirkaya, Y. (2009). Localısatıon Tendency in Socıal Polıcıes at Turkey: An Example of Istanbul. Serbian Journal of Management. Sayı 1. Cilt 4 sf 65-89
 • Yılmaz, N. (2009). Ekonomik Krizin Etkisiyle İstanbul’dan Tersine Göç Eden Ailelerin Toplumsal Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi,. Sayı 1. Cilt XI sf 27-62
 • Yılmaz, N. (2004). Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme”. İstanbul Sosyal Siyaset Konferansları. Sayı -. Cilt 48. Kitap sf 249-267
 • Yılmaz, N. & Alkan, H. (1999). Kamusal Bir Baskı Gücü Olarak Türk Bürokrasisi”,. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Öneri. Sayı 11. Cilt 2 sf 197-205

Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri

 • Yılmaz, N. (2014). Toplumsal Yapı, Belediyeler ve Kentsel Dönüşüm Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu. İstanbul, Türkiye
 • Yılmaz, N. (2014). Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu Yerel Yönetimler Konferansı. İstanbul, Türkiye
 • Yılmaz, N. (2013). Yüksek Nitelikli Göçmenlerin Uyum Deneyimleri Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Göç ve Uyum Çalıştayı. Ankara, Türkiye
 • Yılmaz, N. (2012). Katılım, Vatandaşlık ve Kent Konseyleri Anayasa Sempozyumu,. İstanbul, Türkiye
 • Yılmaz, N. (2008). Yerel Hizmet ve Kentsel Entegrasyon Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Konferansı,. Adapazarı, Türkiye

Atıf -Proje

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
TR0604.01-03/026 no’lu “Yerel Yönetim Eğitimlerinde Üniversite-Belediye İşbirliği Projesi”, Marmara Üniversitesi, Manchester Metropoliten Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Tamamlandı

Akademik Dergilerdeki Görevler

Dergi Adı Görev Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Siyasal Bilimler Dergisi Editör 2012 -
Şehir&Toplum Editör 2014 -