Prof. Dr. Mustafa Özkan

 

1957’de Serdar’da (Osmaniye) doğdu. İlk okulu köyde, orta okulu Osmaniye’de okudu, liseyi Adana Karşıyaka Lisesi’nde tamamladı (1973).

1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Haziran 1977’de fakülteden mezun oldu.

Ağustos 1977’de Bursa İmam-Hatip Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Kasım 1977’de ise İstanbul Gültepe Teknik Lisesi’ne naklen tayin edildi. Bu görevine devam ederken 1978 yılında fakülteye “doktora öğrencisi” olarak yeniden kaydoldu.

Mart 1980’de “Manyaslı Mahmud, Gülistan Tercümesi, Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük” adlı doktora tezini alarak tez çalışmalarına başladı.

1Mart 1983-1Temmuz 1983 arasında Menemen-İzmir’de kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirdi.

Kasım 1984’te doktora çalışmalarını tamamladı ve ilgili sınavları vererek -PEKİYİ- derece ile “edebiyat doktoru” (Ph. D.) unvanını aldı.

Temmuz 1980’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Filolojisi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi.

12.10.1988 tarihinde Yeni Türk Dili Anabilim Dalı’nda Üniversite Doçenti unvanını aldı.

Şubat 1995’te profesörlüğe yükseltildi.

22.3.1994 – 1.2.1996 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kasım 1997’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı başkanlığına atandı (01.11.2000 ikinci kez, 03.11.2003’te üçüncü kez, 03.11.2006’da dördüncü kez, , 03.11.2009’da beşinci kez)

2000-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü başkanlığını yaptı.

2000-2009’arasında İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı

13 Mayıs 2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığına atandı (13.05.2005’te ikinci kez, 13.05.2008’de üçüncü kez, 13.05.2011’de dördüncü kez ).

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Dergi Sorumlusu 2003-…

2004-2007 arasında profesör temsilcisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

2005 -2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

2006 yılından itibaren Türk Dil Kurumu Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2008 yılından itibaren Yüksek Öğretim Kurulu, Türk Dili ve Edebiyatı Seviye Tespit Sınavı Koordinatörlüğü görevi uhdesindedir.

24.02. 2009 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı.

11.05.2011 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesidir.

29.06.2011 tarihinden itibaren Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın 20 kitabı, 70’ten fazla bilimsel çalışması araştırması bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra 26 yüksek lisans tezine, 22’i de doktora tezine danışmanlık yaparak, tez çalışmalarını tamamlatmıştır.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Özkan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülgen Özkan’la evli ve bir çocuk babasıdır.

 

1. Adı Soyadı                : Mustafa ÖZKAN

2. Doğum Tarihi           : 07.04.1957

3. Unvanı                          : Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu       : Doktora

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1977
Y. Lisans - - -
Doktora Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1984

 

5. Akademik Unvanlar

Unvan Alan Üniversite Yıl
Asistan Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1980
Doçent Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1988
Profesör Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1995

 

Doçent unvanını aldığı tarih: 1988

6. Yönetilen Yüksek ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri (26) 

6.2 Doktora Tezleri ( 29 )

 7. Yayınlar

7.1   Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Kuruluş Dönemi Osmanlı Türkçesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl:2, sayı: 4-5, Şubat – Temmuz 2000, s.377-403.

7.2   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

       “Kitle İletişim Araçlarında Türkçe Kullanım Sorunu”, III. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı,

        Ankara 1999, s. 871-881.

       “Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde ki ve kim Bağlaçlarının Kullanılışı Üzerine”, IV. Uluslar 

        Arası Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2000, Çeşme-İzmir.

       “Osmanlı Türkçesi Ayrı Bir Dil midir?” I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu

        23–26 Ekim 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 

        Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Isparta.

        “EAT Döneminde Yapılan Tercümelerin Türk Diline Etkisi”, 38. ICANAS Toplantısı, 10-15

        Kasım 2007, Ankara.

         “Tarihî Türkiye Türkçesi Metinlerinde İstek Eki -A/-E’nin Kullanılışı Üzerine”, Uluslar Arası 

        “Osmanlı Türkçesi Öncesi: Eski Türkiye Türkçesi” Toplantısı, 3-4 Aralık 1999, İstanbul.

         “Deyimleşmiş İkilemeler”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara     

         2004.

         “Yahya Kemalde Türkçe ve Şiir Dilinin Kuruluşu”, Rumelide Türk Dili ve Edebiyatı                     

          Sempozyumu, Kiril ve Metody Üniversitesi, Diller Fakültesi, Makedonya, 5 Haziran 2004.

          “Toplumsal Süreçlerin Dile Yansıması ve Türk Dili”, II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Manisa, 11-12-13 Kasım 2005.

          “Eski Anadolu Türkçesinde Yapılan Sûre Tefsirleri ve Üveys bin Osman’ın Amme Cüzü Tefsiri”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, İstanbul, 1-2 Aralık 2010

7.3   Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na Doğru”, Türk Edebiyatı, Ağustos 1983.

“Pendnâme-i Güvâhî’deki Atasözleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 27 (Aralık 1983), s. 222-247.

“Manyasoğlu Mahmud ve İki Gülistan Tercümesi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl 16, sy. 2 (Nisan 1987), s. 59-69.

“Cinânî, Hayatı ve Eserleri”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl 16, sy. 4 (Ekim 1987), s. 25-50.

“Lisanımız ve İnsanımız – I, “Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl 17, sy. 2 (Nisan 1988), s. 41-55.

“Lisanımız ve İnsanımız – II, Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl 18, sy. 1 (Ocak 1989), s. 39-45.

“Türkçemiz ve Uydurmacılık”, Türk Edebiyatı (Temmuz 1992), s. 18-19.

“Buluç, Saadettin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, VI (1992), s. 412.

“Sözlü ve Yazılı Anlatım”, Türk Edebiyatı, sy. 239 (Eylül 1993), s. 16.

“Ek Fiil ve Birleşik Zamanlar”, Türkçe Kültürü, İstanbul 1994, s. 141-150.

“Hoca Mesud, Hayatı ve Eserleri, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 84 (1994).

“Türk Dilinin Yapısı”, Türkçe Kültürü, İstanbul 1994, s. 141-150.

“Osmanlıca Nasıl Bir Dil İdi?”, Türkçe Kültürü, İstanbul 1994, s. 75-80.

“Osmanlıcanın Değişim Süreci Nasıl Bir Seyir İzlemiştir?”, Türkçe Kültürü, İstanbul 1994, s.81-86.

“Elli ve Yüz Yıl Önceki Türkçe ile  Bugünkü Türkçe Arasında Ne Fark Vardır?”, Türkçe Kültürü, İstanbul 1994, s. 87-91.

“Dekaiku’l-Hakaik”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, IX (1994), s111-112.

“Devletoğlu Yusuf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, IX (1994), s. 243-244.

“Dilmen, İbrahim Necmi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, IX (1994), s. 302–303.

“Edirneli Nazmi”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, X (1994), s. 450-451.

“Elvan-ı Şirazî”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XI (1994), s. 67-68.

“Ferahname”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XI (1995), s. 358-359.

“Liselerimizde Edebiyat Öğretimi Sorunu”, Hizmet, yıl 1, dönem 3 (Eylül-Aralık 1995), s. 35–39.

“Gülşehri”,  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XIV (1996), s250-252.

“Hacıeminoğlu, Necmettin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XIV (1996), s. 502–503.

“Türk Dilinin Sorunları”, Hizmet, yıl 2, sy. 4 (Nisan 1996), s. 39-44.

“Faruk K. Timurtaş’ın Dil Üzerinde Düşünceleri”, Türk Edebiyatı, s. 273 (Temmuz 1996), s. 13–14.

“Yüksek Öğretimde Türk Dili Dersleri”, Hizmet, yıl 2, sy. 6 ( Eylül-Aralık 1996), s. 33–35.

“İletişim, Dil ve Kültür”, Türk Edebiyatı, s. 277 (Kasım 1996), s. 19-20.

“Yapılış, Yazılış ve Kullanılışları Bakımından Birleşik Kelimeler”, İlmî Araştırmalar 2, İstanbul 1996, s. 95-110.

“Şair Fazlı ve Gül ü Bülbül’ü”, İlmî Araştırmalar 3, İstanbul 1996, s. 91-96.

“Türkçe’de İmlâ Sorunu”, Hizmet, sy. 7 (Ocak-Nisan 1997), s. 35-38.

“Kitle İletişim Araçlarında Türkçe’nin Kullanılışı Üzerine”, Türk Edebiyatı, sy. 280 (Şubat 1997), s. 26-28.

“Türkçenin Korunması Sorunu”, Kültür Dünyası, yıl 1, sy. 2 (Haziran 1997), s. 49-50.

“Kuruluşunun 70. Yılında Türkiyat Enstitüsü”, Türkiyat Mecmuası, XX (1997), s. 1-11.

“Hatiboğlu Mehmed Hayatı ve Eserlerine Dair”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXVII (1997), s. 220-236.

“Halilî”, ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XV(1997), s. 329-330.

“Edirneli Nazmî ve Türkî-i Basît Hareketi”, İlmî Araştırmalar 5, İstanbul 1997, s. 233-246.

“Necmettin Hacıeminoğlu, Hayatı ve Eserleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXVIII (1998).

“Selçuklular Devri Türk Dili ve Edebiyatı”, Türk Dünyası Kültür Atlası, II, İstanbul 1998, s. 298-335.

“Hüsrev ü Şirin”, ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XIX (1999), s. 56-57.

“Kuruluş Dönemi Osmanlı Türkçesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl 2, sy. 4-5 ( Şubat-Temmuz 2000), s. 377-403.

“Ahmed-i Daî’nin Tercüme-i Tefsîr-i Ebül’l-leys es-Semerkandî Mukaddimesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXIX (2000), s. 117-188.

“Divanü Lugati’t-Türk’ün Yazılış Özellikleri ve İç Yapısı”, Yazılışının 930. Yılında Divanü Lugati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut, 25 Aralık 2002, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi.

“Tarihi Türkiye Türkçesi Metinlerinde İstek Eki –A’nın Kullanılışı Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXX (İstanbul 2003), s. 359-385.

“Yenileşme Sürecinde Türk Dili” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXX (İstanbul 2003), s. 359-385.

“Eski Türkiye Türkçesinde Ki/kim Bağlaçlarının Kullanılışı Üzerine”, ”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXXI (İstanbul 2004). S. 243-255.

“Necmettin Hacıeminoğlu’nun Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nu   Anma Toplantısı   Türk Edebiyatı Vakf1 23 Haziran 2004.

“Tarihî Perspektiften Bilim Dili Olarak Türkçe”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXXIII (İstanbul 2005), s. 141-158.

“Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın Aramızdan Ayrılışının 25. Yılı Dolayısıyla” Türk Dili, Ağustos 2007, S.668, s. 360-370.

 

7.5   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Faruk k. Timurtaş ve Yaşayan Türkçe Mücadelesi”, IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, İstanbul.

“Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin’i ve Rumî’nin Şirin ü Perviz’i”, Kütahyalı Şairler Sempozyumu, I, Kütahya 2000, s. 121-137.

“Devletoğlu Yusuf’un Türk Diline Hizmetleri”, II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 31 Mayıs – 2 Haziran 2000, Balıkesir.

“Âşık Paşa ve Çağdaşlarının Türk Diline Hizmetleri”, II. Âşık Paşa Bilgi Şöleni, 9-11 Haziran 2001, Kırşehir.

“Divanü Lugati’t-Türk’ün Yazılış Özellikleri ve İç Yapısı”, Yazılışının 930. Yılında Divanü Lugati’t-Türk ve Kaşgarlı Mahmut, 25 Aralık 2002, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi.

“Yenileşme Sürecinde Türk Dili”, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, V. Türk Kültürü Kongresi, 17-21 Aralık 2002, Ankara.

“Tarihi Perspektiften Bilim Dili Olarak Türkçe”, Dil Bayramı, 26-27 Eylül 2003 Dolmabahçe Sarayı, İstanbul.

“Fetih ve Fatih”, Fethin Edebiyata Yansıması Toplantısı, İÜ Edebiyat Fakültesi, 22 Ekim 2003.

“Tarihi Türkiye Türkçesi Metinlerinde İstek Eki –A’nın Kullanılışı Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXX (İstanbul 2003), s. 359-385.

“Cumhuriyet Dönemindeki Türkçedeki Gelişmeler”, Cumhuriyetin 80. Yılında Dilimiz ve Edebiyatımız Sempozyumu, İÜ Edebiyat Fakültesi, 11 Aralık 2003.

“Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi”, Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirimi Paneli, İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 5 Aralık 2003.

“Türkçenin Dünü”, Türkçe Günleri, Bilfen Koleji, 20Mart 2004.

“Yahya Kemalde Türkçe ve Şiir Dilinin Kuruluşu”, Rumelide Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Kiril ve Metody Üniversitesi, Diller Fakültesi, Makedonya, 5 Haziran 2004.

“Necmettin Hacıeminoğlu’nun Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu’nu   Anma Toplantısı   Türk Edebiyatı Vakf1 23 Haziran 2004.

“Dinamik Bir Kültür Dilini Nasıl Oluşturabiliriz”, 75. Dil Bayramı, Dünden Bugüne Türkçe Oturumu, 27 Eylül 2007, Dolmabahçe-İstanbul.

“Safahat’ta Konuşma Dili ve Özellikleri”, Vefatının 71. Yılında Mehmet Âkif’i Anlama Toplantısı, 29 Aralık 2007, Ümraniye Belediyesi.

“Dil-Kültür Bağlamında Türkçe ve Edebiyat Öğretimi”, Türkçe Öğretimi Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü İş Birliği İle, İstanbul, 18-19-20 Mayıs 2008.

“Türk Dilbilgisi Açısından Divan-ı Lugat-it Türk Hakkında”, Kaşkarlı Mahmut ve Onun Ana Yurdu Doğu Türkistan Toplantısı, İstanbul, 8 Haziran 2008.

“Yeni Kelimeler Karşısında Peyami Safa’nın Görüşleri”, Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa, Atatürk Kültür Merkezi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile, İstanbul, 18-20 Nisan 2011.

“Türkçenin Çağdaşlaşma Ekseninde Yeni Lisan Hareketi”, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı, İstanbul, 29-30 Nisan 2011.

“Mahtumkulu’nun Türkmen Edebî Dilinin Oluşumunda Rolü”, Türkmen Millî Şairi Mahtumkulu Günleri, İstanbul, 24 Mayıs 2011.

7.6   Diğer yayınlar

Yeni Türkçe Sözlük (Mertol Tulum ve Muhammet Yelten ile birlikte), İstanbul 1987.

Cinânî, Cilâü’l-Kulûb, Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1990.

Temel Türkçe Sözlük (Bir çalışma grubu ile birlikte), I-V, İstanbul 1991.

Mahmud b. Kadî-i Manyas, Gülistan Tercümesi, Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları 562, Ankara 1993. 

Türk Dilinin Gelime Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, (2.Baskı, İstanbul 2000)

Faruk K. Timurtaş, Diller ve Türkçemiz, Alfa Yayınları, İstanbul 1996.

Faruk K. Timurtaş, Edebiyat ve Sanat Dünyasından, Alfa Yayınları, İstanbul 1997.

Faruk K. Timurtaş, Makaleler, Dil ve Edebiyat İncelemeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları 693, Ankara 1997.

Tarih İçinde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul 1997, 2. Baskı, İstanbul 1999.

Faruk K. Timurtaş, Hayatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler, Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 3417, Ankara 2000.

Türkçenin Ses ve Yazım Özellikleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.

Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.

Türkçe’nin Sözlüğü, (Muhammet Yelten ile birlikte), Babıâli Kültür Yayıncılık, İstanbul 2002.

Çözümlemeli Osmanlı Türkçesi Metinleri, (Enfel Doğan, Fatih Kemik, Mustafa Uluçay ile birlikte), Çağrı Yayınları, 

İstanbul 2003.

Tarih İçinde Türk Dili, Genişletilmiş 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004

İnsan, İletişim ve Dil, 3F Yayınları, İstanbul 2008.

Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, (Veysi Sevinçli ile birlikte), 3F Yayınları, İstanbul 2008.

Osmanlı Türkçesi I, (Hatice Tören ile birlikte), 3F Yayınları, İstanbul 2008.

Türkçe Cümle Bilgisi (Enfel Doğan ile birlikte), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010.

  1. Projeler

“ Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü” Projesi”, Türk Dil Kurumu [Proje Devam Ediyor.]

“Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Olan Kısa Sure Tefsirlerinin Neşre Hazırlanması” [Proje BAP birimince desteklenmektedir.]

  1. İdari Görevler
Görevi Kurumu Yılı
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı İstanbul Üniversitesi 22.03.1994 -01.02.1996
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanlığı İstanbul Üniversitesi 31.10.1997, 01.11. 2000, 03.11.2003, 03. 11. 2006, 03.11. 2009                                                                           
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölümü Başkanlığı İstanbul Üniversitesi 2000-2009                     
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Üniversitesi 2000-2009                                                                     
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı  İstanbul Üniversitesi 13.05.2002,13.05.2005, 13.05.2008, 13.05.2011          
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı İstanbul Üniversitesi 13.05.2002 -                      
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Dergi Sorumlusu İstanbul Üniversitesi 2003 -
Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (Profesör Temsilcisi) İstanbul Üniversitesi 2004 – 2007                 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Üniversitesi 2005 – 2009                                                   
Türk Dil Kurumu Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubu Başkanlığı  İstanbul Üniversitesi 2006 -                                  
Yüksek Öğretim Kurulu, Türk Dili ve Edebiyatı Seviye Tespit Sınavı Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi 2008 -                                  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü İstanbul Üniversitesi 24.02. 2009 -                                                             
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Üniversitesi 11.05.2011-       

 

  1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Dil Kurumu Osmanlı Türkçesi Çalışma Grubu Başkanı