Dr. Metin Eriş

7 Aralık 1936 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İlkokulu G. Antep Dayı Ahmet Ağa ve İstanbul’da Birinci İlkokulda okudu. Orta öğrenimini G. Saray 'da leyli olarak gerçekleştirdi.

Lise tahsiline Sankt George Avusturya Lisesinde devam ederek, 1956 yılında mezun oldu.

Lise son sınıfta, okul bünyesinde kurulmasına öncülük ettiği Kültür Kolu’nun başkanlığını yaptı.

Bu çalışma içinde matbaada basılan "Çağrı/Ruf" adlı Türkçe - Almanca aylık gazete, ilk defa gerçekleşen kaliteli Okul Yıllığı neşriyatı yanında, tiyatro oyunlarının sergilenmesi, İstanbul ve yurt içi gezileri, okullar arası spor temasları gibi pek çok kültürel faaliyetlerinin gerçekleşmesinde rol oynadı.

Yüksek Öğrenimi sırasında, 1956 - 1960 yılları arasında, Sankt George Mezunları Derneğinin Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcılığı görevini üstlenerek çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yanında, kurulmasında öncülük ettiği "S.G. Dernek Tiyatrosu" faaliyetlerini yönlendirdi. Dernek Tiyatrosu, 1958 - 1959 yıllarında yapılan, Gençlik Tiyatroları Festivallerinde çeşitli sözlü oyun ve pantomimlerle yer aldı.

1960 - 1962 yılında Polatlı'da başlayan vatanî görevini sürdürürken kurulmasına yardımcı olduğu "Gelibolu Öğretmenler Derneği Tiyatrosunda" çeşitli oyunların sahnelenmesini gerçekleştirdi.

Vatanî görevinin hitamında, 1960’lı yıllarda İstanbul'da bir taraftan maişet mücadelesi yaparken, aynı süre içerisinde ücretli olarak Vefa Akşam Lisesi, İstanbul İmam Hatip okulu, Beyoğlu ve Bakırköy Kız Meslek Liseleri ile Bakırköy Ortaokulunda Almanca, Matematik ve Ticaret dersleri öğretmenliği yaptı. Bu süreçte Beyoğlu Kız Meslek Lisesi idaresinin talebi üzerine öğrencilerden meydana getirilen bir grupla "Ruhlar Gelirse" adlı oyunun sahnelenmesini gerçekleştirdi.

Askerlik sonrası asıl hedef olan akademisyenlik konusundaki tercihi doğru yapabilmek hedefiyle hem İ.T.İ.A ve hem de İstanbul İktisat Fakültesinde lisansüstü çalışmalarımı sürdürdü.

1962 - 69 yılları arasında İşçi Sendikalarından "Şeker – İş” ve “Çimse - İş" ağırlıklı olarak işçi eğitimlerinde çalışma hayatını ilgilendiren ve ağırlıklı olarak "Asgari Ücretler" ve “İşveren'in İşçi Karşısındaki Görevleri" konularını içeren eğitimler verdi.

Doktorasını 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset İlmi Kürsüsünde "ABD'nin ve SSCB'nin Genç Ülkeler Siyasetleri" teziyle tamamladı.

1969 yılında sanayi ve Teknoloji Bakımından Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. Aynı yıl BASF - Sümerbank Türk Kimya Sanayii A.Ş.'nin Türk sermayesini temsilen Genel Müdür Muavinliği görevine getirildi. Buradaki görevi 32 yıl sürecektir. İdarecilik görevi sırasında de Kimya İşverenler Sendikası (Kiplas) Yönetim Kurulu Başkanı Vekilliliği ve Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Yön. Kur. Üyeliği; İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği ve Meclis Başkanlığı, ki bu sırada Kocaeli Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti Bşk.lığı da yapmıştır. Daha sonra Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bşk, Yardımcılığı görevini üstlendi. Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odalarında Meslek Komiteleri, Meclis üyelerinde bulunurken "*Gebze Organize Sanayi; *Dilovası'nın Organize Sanayi ve *Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmalarında öncülük yapanlar arasındadır.

Kocaeli yöresinde iş hayatımı sürdürürken Kocaeli Çevre Vakfı yönetiminde görev aldı. Gebze Dilovası Sanayiciler Vakfı'nın (DİSAV) kuruluşuna önderlik yaptıktan sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak bölgede kalıcı pek çok hizmetin gerçekleştirilmesi yanında özellikle yörenin" Dilovası Organize San. Bölgesine" dönüştürülmesi ve yöreye 81000 ağacın dikilmesinde öncülük etti.

1962 yılından itibaren bazılarında aynı zamanda kurucusu da olduğu Milliyetçiler Derneği, Kültür Ocağı, Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, İbn-ül Emin Mahmut Kemâl Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Dilovası Sanayiciler Vakfı, Gebze Grubu, Gebze Gesiad, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Türk Petrol Vakfı, TİSK Mikrocerrahi Vakfı ve nihayet Kültür Konseyi Derneği gibi Sivil Toplum Örgütlerinin bazılarının Yönetiminde Genel Sekreterlik ve/veya başkanlık görevini de üstlenerek, bazılarının ise İlim İstişare Heyetinde bulundu.

Halen Kültür Konseyi Derneği Başkanlığını sürdürürken bir taraftan kitap çalışmaları yapıyor, diğer taraftan özellikle İstanbul dışında Anadolu coğrafyamızda ve Türk Dünyası genelinde sosyo - kültürel alanda çalışmalar yapmağa da gayret ediyor ki, birer dönem de İst. Tic. Ün.. ile Aydın Ün.’de de hocalık yapmıştır.

Arkada bırakılan yıllar içerisinde dergilerde ve gazetelerde çeşitli konularda makalelerinin bulunması yanında bazıları birden fazla baskı yapan 14 yayınlanmış kitabı bulunmaktadır ve bunların bazılarında rahmetli babasının "Celâl Bozkurt" adını müstear olarak kullanmıştır.


Kitapları:
* Siyaset Tarihimizde CHP 1968
* Asgari Ücretler ve Türkiye'deki Durum 1969
* İşverenin İşçi Karşısındaki Ödevleri 1970
* İşlemelerde Produktivite Unsuru Olarak Ücret 1971
* Amerikan - Rus Emperyalizmi (2 Baskı) 1974 - 1978
* Kemâlizm, Marksizm, ve Ecevit 1976
* Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma 1983
* Gönül ve Dostluk Üzerine (3 Baskı) 1995-2016
* Meselelerimiz 1997
* Ülkemde Demokrasi Arıyorum 1999
* AB ve Küreselleşmeye HAVET 2007
* Yelkovanın Ucundan Düşen Takvim Yaprakları (2 cilt) 2011
* Gönlümde Taht Kuranlar (2 Baskı) 2009-2015
* İktisadî Kalkınmanın Kültürel Temelleri ve Türkler 2011 (oğlu C.E. ile birlikte)