Prof. Dr. Halil Zaim

 

Eğitim

 • PhD, İstanbul üniversitesi, Çalışma Ekonomisi-2003, İstanbul, Türkiye
 • MA, İstanbul Üniversitesi, AB'nin Sosyal Politikaları Anabilim Dalı-1998, İstanbul / Türkiye
 • BA, İstanbul Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü-1996, İstanbul / Türkiye

Tecrübe

 • Prof. Dr. Fatih Üniversitesi, Nov. 2014
 • Dekan Yrd. Fatih Üniversitesi, Oct. 2014
 • Doç. Dr. Fatih Üniversitesi, Jun. 2009- Nov. 2014
 • FÜSEM Md. Fatih Üniversitesi, May. 2007- Jun. 2014
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih Üniversitesi, Oct. 2006- Jun. 2009
 • Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi, Sep. 2005- Oct. 2006
 • Dr. Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi, Oct. 2003- Sep. 2005
 • Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi, Jan. 1997- Oct. 2003

İlgi Alanları

 • Bilgi Yönetimi, Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, iş ahlakı

Eğitimsel İlgi Alanları

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Organizasyon

Araştırma Projeleri

 • Kobiler İçin Şirket Anayasası Hazırlanması, ITO, Sep 2010-Aug 2011, Yardımcı Yönetici Amount: 30.000 TL
 • İş Hayatında Erdemli İnsan: İstanbul Merkezli bir Alan Araştırması, Üniversite Araştırma Proje Fonu, Jul 2010-Nov 2011, Ana Yönetici Amount: 10.000 TL
 • KAMU HASTANELERİ VE ÖZEL HASTANELER ARASINDA HİZMET KALİTESİ VE MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, ITO, Feb 2010-Jul 2010, Yardımcı Yönetici
 • Türkiye’de Temel Eğitime Destek Programı Etki Analizi Projesi, Avrupa Birliği Projesi, , Dec 2008-Aug 2009, Araştırmacı Amount: 100 000 €
 • Kobilerde Tedarik Zincir Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinin Kullanımı, Üniversite Araştırma Proje Fonu, Jan 2007-Dec 2007, Araştırmacı Amount: 8000

Seçkin Yayınlar

  (The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  Akademik Yayınlar

  • Mehveş Tarım, Halil Zaim, Yasemin Torun, "İş Ahlakı Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Saha Çalışması", İş Ahlakı Dergisi, Vol. 7, No. 2, Feb. 2015, pp. 121-153
  • Asil Öztetik, Dursun Delen, Halil Zaim, Ali Türkyılmaz, Selim Zaim, "The Influence of Knowledge Management on Financial and Non-Financial Performance", Journal of Information and Knowledge Management, Vol. 14, No. 1, Jan. 2015, pp. 1-28
  • Halil Zaim, Mehmet Fatih Yaşar, Ömer Faruk Ünal, "Analyzing the Effects of Individual Competencies on Performance: A Field Study in Services Industries in Turkey", Journal of Global Strategic Management, Vol. 1, No. 14, Dec. 2013, pp. 67-77
  • Halil Zaim, "İş Hayatında Erdemli İnsanın Yetkinlikleri ile Performans arasındaki İlişki", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 12, No. 23, Apr. 2013, pp. 181-196
  • * Dursun Delen, Halil Zaim, Cemil Kuzey, Selim Zaim, "A comparative analysis of machine learning systems for measuring the impact of", Decision Support Systems, Vol. 2, No. 54, Jan. 2013, pp. 1150-1160
  • Halil Zaim, İrfan Kurt, Selman Tetik, "Casual Analysis of Employee Satisfaction and Performance: A Field Study in the Finance Sector", International Journal of Business and Management Studies, Vol. 4, No. 2, Jan. 2013, pp. 31-42
  • Sajjad Waheed, Abdülhalim Zaim, Halil Zaim, "Talent Management in Four Stages", The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 12, No. 1, Aug. 2012, pp. 130-138
  • Halil Zaim, İrfan Kurt, Gökhan Seçgin, "Örtülü Bilginin Performansa Etkisi: Uluslararası Bir Banka Uygulaması", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 11, No. 21, May. 2012, pp. 425-441
  • Halil Zaim, Gökhan Seçgin, "Bilgi Yönetiminde Bilgi Dönüştürme ve SECI Modeli: Hizmet Sektöründe bir Alan Araştırması", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol. 41, No. 1, Apr. 2012, pp. 1-12
  • Halil Zaim, "Performansa dayalı ücret uygulamasının doktor memnuniyeti üzerine etkileri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları, No. 53, Oct. 2011, pp. 360-374
  • Halil Zaim, Mehveş Tarım, "Hasta Memnuniyeti: Kamu Hastaneleri Üzerinde bir Alan Araştırması", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 59, No. 2, Dec. 2010, pp. 1-24
  • Halil Zaim, "Bilgi Yönetiminin Alt Yapısı ve Bilgi Yönetimi Performansı", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 59, No. 2, Dec. 2010, pp. 51-67
  • Halil Zaim, Selim Zaim, İrfan Kurt, Sibel Tuncay, "İş Ahlakının Çalışan Memnuniyetine Etkisi: Uluslararası Bir Finans Kuruluşu Uygulaması", Akademik Araştırmalar Dergisi, No. 46, Oct. 2010, pp. 23-34
  • Halil Zaim, Orhan Koçak, "BİLGİ ÇALIŞANININ MEMNUNİYETİ", Journal of Yasar University, Vol. 18, No. 5, Jun. 2010, pp. 2985-2994
  • Halil Zaim, "Sabahattin Zaim ve Güzel İnsan Modeli"
  • Halil Zaim, Nizamettin Bayyurt, Selim Zaim, "Service Quality and Determinants of Customer Satisfaction in Hospitals: Turkish Experience", International Business & Economic Research Journal, Vol. 9, No. 5, May. 2010, pp. 51-58
  • * Erkan Bayraktar, Mehmet Demirbağ, Lenny Koh, Ekrem Tatoglu, Halil Zaim, "A Causal Analysis of the Impact of Information Systems and Supply Chain Management Practices on Operational Performance: Evidance from Manufacturaing SMEs in Turkey", International Journal of Production Economics, Vol. 122, May. 2009, pp. 133-149
  • Halil Zaim, "İş Ahlakı", Çerçeve, Vol. 17, No. 49, Jan. 2009, pp. 126-130
  • Halil Zaim, "İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İş Ahlakı", İş Ahlakı Dergisi, Vol. 1, No. 2, Nov. 2008, pp. 97-104
  • * Subhash Lonial, Mehves Tarim, Ekrem Tatoglu, Selim Zaim, Halil Zaim, ""The impact of Market Orientation on NSD and Financial Performance Hospital Industry in Turkey", ", Industrial Management & Data Systems, Vol. vol. 108, No. No 6, Jul. 2008
  • Halil Zaim, Ekrem tatoglu, Selim Zaim, "Performance of Knowledge Management Practices : a Casual Analysis", Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 6, Nov. 2007, pp. 54-67
  • Halil Zaim, "Bir Başka Açıdan Kurumsal Sosyal Sorumluluk", Sosyal Politikalar, Vol. 2, No. 1, Jan. 2007
  • Selim Zaim, Nizamettin Bayyurt, Ali Türkyılmaz, Nihat Solakoğlu, Halil Zaim , "Measuring and Evaluating Efficiency of Hospitals Through Total Quality Management : A Multi-Criteria Data Development Analysis Model", Journal of Transitional Management, Vol. 12, No. 4, Jan. 2007, pp. 77-97
  • Halil Zaim, Fethi Gürün, "Kurumsal Başarının Gizli Anahtarı : Entelektüel Sermaye", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 53, Jan. 2007, pp. 295-312
  • Halil Zaim, "Performansa Dayalı Ücret Uygulamasının Doktor Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 53, Jan. 2007, pp. 359-374
  • Halil Zaim, "Competency based pay : a new approach to compensation policy", Journal of Academic Studies, Vol. 9, No. 32, Jan. 2007, pp. 115-132
  • Mehmet Nihat Solakoğlu, Halil Zaim, "Şirket Performansı ve Mülkiyet Yapısı", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , Vol. 35, No. 2, Nov. 2006, pp. 63-72
  • Halil Zaim, "Bilgi Toplumu Düşüncesine Yöneltilen Eleştiriler ve Sayısal Uçurum", Sosyal Politikalar, Vol. 1, No. 1, Jan. 2006, pp. 120-122
  • Halil Zaim, "Yeni Gelişmeler Işığında Bilgi İşi ve Bilgi İşçisi", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 49, Jan. 2006, pp. 609-618
  • Halil Zaim, "Knowledge management Implementation in IZGAZ", Journal of Economic and Social Research, Vol. 8, Jan. 2006, pp. 1-25
  • Halil Zaim, "Bilgi Şirketlerinde Çalışanların Değişen Vasıf Profili ve Unilever (Türkiye) Örneği", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 53, No. 1, Jan. 2006
  • Halil Zaim, "Bilgi Yönetiminde Performans Ölçümü", İktisat Fakültesi Mecmuası, Vol. 56, No. 2, Jan. 2006, pp. 915-922
  • Halil Zaim, "Türkiye’de Bilgi Yönetimi Uygulamaları", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 50, Jan. 2005, pp. 761-783
  • Halil Zaim, "Sanal Bürokrasi mi ? E Devlet mi ?", İktisat, Vol. 1, No. 1, Jan. 2005, pp. 20-24
  • Halil Zaim, "Bilgi Şirketi Ödülleri", İktisat, No. 2, Jan. 2005, pp. 18-20
  • Halil Zaim, "Şirketlerin Görünmez Varlıkları : Entellektüel Sermaye", Global Ekonomi Panaroma, Vol. 1, No. 1, Jan. 2005, pp. 6-10
  • Halil Zaim, "Bilgi Yönetimi Süreçleri ve SBS Türkiye Uygulaması", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 47, Jan. 2004, pp. 35-60
  • Halil Zaim, "Değişim, Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi", Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 3, No. 12, Jan. 2002
  • Halil Zaim, "Sanal İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon", İktisat Fakültesi Mecmuası, Vol. 51, No. 2, Jan. 2001, pp. 125-140
  • Halil Zaim, "Sanal İşletmelerde Ücretleme Fonksiyonu", Sosyal Siyaset Konferansları, Vol. 43-44, Jan. 2000, pp. 49-62

  Proceedings

  • Halil Zaim, Merve Tarım, "The Effects of Knowledge Management Processes on Leadership", Knowledge Management International Conference 2014, Langkawi, Malaysia, Aug. 2014, Proceedings Knowledge Management International Conference 2014, 1, 1,pp. 78-82
  • Halil Zaim, Gökhan Seçgin, Mehmet Fatih Yaşar, "ANALYZING THE FACETS OF TACIT OF KNOWLEDGE WITH RESPECT TO INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE", 2014 IABPAD Winter Conference , Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, Jan. 2014, THE INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION DISCIPLINES,
  • Halil Zaim, "Yoksullukla Mücadelede Güzel İnsan Modeli", Kent Yoksulluğu ve Aile Dostu Kalkınma Stratejileri, İstanbul, Türkiye, Jan. 2014, Kent Yoksulluğu ve Aile Dostu Kalkınma Stratejileri,
  • Halil Zaim, Derya Mercan, "Analyzing the Relationship between the Competencies and Wage Level: A Case Study in a Telecom Company", International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, May. 2013,
  • Halil Zaim, "Ethics in Workplace", CONSOLIDATING ETHICS IN THE PUBLIC SECTOR IN TURKEY PROJECT, İstanbul, Feb. 2013, CONSOLIDATING ETHICS IN THE PUBLIC SECTOR IN TURKEY PROJECT,
  • Halil Zaim, "Measuring the Impacts of Tacit Knowledge on Individual and Organizational Performance: A Case Study in a Financial Institution ", /'th Silkroad International Conference, Gürcistan, May. 2012, Silkroad International COnference,
  • Halil Zaim, İrfan Kurt, "Analyzing the Facets of Job Satisfaction and Individual Performance: A Field Study in Turkish Financial Sector ", 7'th Silkroad International Conference, Gürcistan, May. 2012, Silkroad International Conference,
  • Halil Zaim, İrfan Kurt, Selman Tetik, "Casual Analysis of Employee Satisfaction and Performance: A Field Study in the Finance", INTERNATIONAL CONFERENCE on BUSINESS and MANAGEMENT (ICBM), İzmir, Turkey, Apr. 2012, INTERNATIONAL CONFERENCE on BUSINESS and MANAGEMENT (ICBM),
  • HALİL ZAİM, "İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN"
  • Halil Zaim, Gökhan Seçgin, "BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİ DÖNÜŞTÜRME VE SECI MODELİ : HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, Sep. 2010, Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,
  • Halil Zaim, "Bilgi İşçilerinin Memnuniyeti: Türkiye'de Mukayeseli Bir Alan Araştırması", Uluslararası 7. Bilgi, Yönetim ve Ekonomi Kongresi, Yalova, Türkiye, Oct. 2009, Uluslararası 7. Bilgi, Yönetim ve Ekonomi Kongresi,
  • Halil Zaim, Nizamettin Bayyurt, Selim Zaim, "Service Quality and Determinants of Customer satisfaction in Hospitals: Turkish Experience", European Applied Business Research Conference (EABR), Yalova, Türkiye, Aug. 2009,
  • Ali Turkyilmaz, Erkan Bayraktar, Halil Zaim and Selim Zaim, "A Neural Network Approach for Measuring the Impact of Knowledge Management on", 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM, 2009, Middlesbrough, UK, Jul. 2009, Proceedings of the 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, pp. 319-327
  • Ali Turkyilmaz, Halil Zaim, Zbigniew Pastuszak, Selim Zaim, "KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF SMS’S IN TEXTILE INDUTRY USING NEURAL NETWORK ANALYSIS ", Management International Conference, Spain/Barcelona, Nov. 2008,
  • Talip Alp, Halil Zaim, "Knowledge Generation and Development in the Knowledge Cities", Knowledge Cities, 3rd International Symposium, Istanbul/Turkiye, Nov. 2008,
  • Selim Zaim, Halil Zaim, "Knowledge sharing as a part of effective organizational communication: a field study on Turkish SME’s ", International Conference on Media and Communication, Kuala Lumpur, Jul. 2008,
  • Halil Zaim, "Ekonomik Kalkınma ve Değerler Bağlamında İş Ahlakı", Kendi Değerlerimizle Ekonomik Kalkınma, İstanbul, Jun. 2008, Kendi Değerlerimizle Ekonomik Kalkınma,
  • Selim Zaim, Halil Zaim, "Implementation of Tacit Knowledge in a Participation Bank : Evaluating the Impacts of tacit Knowledge on Organizational Performance", First International Conference on Management and Economics, Tirana/Albania, Mar. 2008, 1, 1,
  • Halil Zaim, Selim Zaim, "The Impacts of Tacit Knowledge on Organizations' Performance", 6'th International Congress on Knowledge, Management and Economy, İstanbul, Turkey, Dec. 2007,
  • Halil Zaim and Selim Zaim, "Measuring Employee Satisfaction in Small and Medium Sized Enterprises", 4th International Conference on Small and Medium Sized Enterprises, Athens, Greece, Oct. 2007,
  • Halil Zaim, "Performance-Based Wage System in Healthcare Sector : A Comparison of Application in Public...", 3rd International Conference on Business, Management and Economics, Çeşme/ İzmir, Turkey, Jun. 2007,
  • Halil Zaim, "Çalışanların Değişen Vasıf Profili ve Bilişim Vasıflarının Artan Önemi", Bilgi, Yönetim ve Ekonomi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, Dec. 2006, Proccedins,
  • Halil Zaim, Subhash Lonial, Selim Zaim, Mehveş Tarim, "Implementation of Market Orientation and Its Effect on Organization Performance: A Case Study of Tur", 15th World Business Congress, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Jul. 2006, Proceedings,
  • Halil Zaim, Selim Zaim, Numan Kurtulmuş, "The Infrastructure, Processes and Performance of Knowledge Management", Thirteenth World Business Congress, Global Business : Coping with Uncertainty, Maastricht, The Netherlands, Jul. 2004, Proceedings, 2, pp. 626-632
  • Halil Zaim, Talha Harcar, "Knowledge Management Processes", Twelfth World Business Congress, Succeeding in a Turbulent Market Place, Vancouver, British Columbia, Canada, Jun. 2003, Proceedings, pp. 403-409

  Kitaplar ve Kitap Bölümlerii

  • "Bilgi Yönetimi Süreçleri", (Halil Zaim) in Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Çizgi, , pp. 207-217
  • HALİL ZAİM, "İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN", UTESAV
  • SELİM ZAİM, MEHVEŞ TARIM, HALİL ZAİM, "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KALİTE VE MALİYET ANALİZİ", İSTANBUL TİCARET ODASI
  • "Bilgi İşçilerinin Memnuniyeti: Türkiye\'de Mukayeseli bir Alan Araştırması", (Halil Zaim) in Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi, Beykon, 01/01/2010, pp. 349-359
  • "Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi", (Halil Zaim) in Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin Kitabevi, 01/04/2009, pp. 33-47
  • "Ekonomik Kalkınma ve Değerler Bağlamında İş Ahlakı", (Halil Zaim) in Ekonomik Kalkınma ve Değerler, UTESAV, 01/11/2008, pp. 255-275
  • "Measuring Employee Satisfaction in Small and Medium Sized Enterprises", (Halil Zaim, Selim Zaim) in Advances in Entrepreneurship Research, , Atiner Business Publications, 01/11/2008, pp. 359-367
  • Halil Zaim, "Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi", İşaret Yayınları
  • "Bilgi Yönetimi Süreçleri", (Halil zaim) in Bilgi Çağı, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Çizgi, 01/02/2005,