Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

 

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını ise Ankara Üniversitesinde tamamladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özipek, ağırlıklı olarak çağdaş siyasi teoriler, insan hakları ve ifade özgürlüğü, akademik özgürlük ve azınlık hakları alanlarında çalışmalar yapıyor.
Türkiye’de muhafazakarlıkla ilgili ilk kapsamlı akademik çalışmayı yapan kişi olan Özipek’in eserleri arasında, aynı zamanda doktora tezi olan “Muhafazakarlık: Akıl, Toplum, Siyaset” adlı kitabıyla, editörlüğünü yaptığı ve akademik özgürlükle ilgili makalesini de içeren “Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti” adlı kitabı sayılabilir.