Doç. Dr. Ahmet Şirin

 

Doç. Dr. Ahmet Şirin, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünde yapmış, yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde, doktorasını Nottingham (İngiltere) yapmıştır.

Halen, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır.  

Psikolojik Danışma alanında yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri olan ve bu konularda dersler veren konuşmacı, aynı zamanda seminerler vermektedir.

Ahmet Şirin evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Akademik Deneyim

Ünvan Başlangıç Bitiş Üniversite Fakülte Bölüm
Araştırma Görevlisi 1983 1994 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Araştırma Görevlisi Doktor 1994 1996 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Yardımcı Doçent Doktor 1996 2010 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Doçent 2010 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

 

İdari Görevler

Görev Yeri Unvan Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2000 2003
M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2009 2011
M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2009 2011

 

Kitap

 • Şirin, A. (2013). Portekiz Eğitim Sistemi. Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış. Ada, P. S. (Ed) Pegama (sf 423-434). Ankara
 • Şirin, A. & (Editör), F. A. (2012). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları (Çeviri). Nobel Kitap Ankara
 • Şirin, A. (2011). V. Bölüm: Danışma Görüşmeleri Süreci. İş ve Meslek Danışmanlığı. İşkur (sf 365-391). Ankara
 • Şirin, A. & Yenibaş, R. (2007). Ailede Çocuğun İstismarı Ve Umutsuzluk İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. Nobel Yayın Dağıtım İstanbul
 • Şirin, A. (2004). Psikolojik Danışma. Eğitimde Üçüncü Boyut- Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Kemertaş, C. K. İ. (Ed) Birsen Yayınları (sf 35-51). İstanbul
 • Şirin, A. (2004). Rehberlik Çeşitleri. Eğitimde Üçüncü Boyut- Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Birsen Yayınevi (sf 89-112). İstanbul
 • Şirin, A. (2004). Aile ve Rehberlik. Eğitimde Üçüncü Boyut- Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Birsen Yayınevi (sf 317-330). İstanbul
 • Şirin, A. (2003). Kişilerarası İletişim Becerileri. Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri. MEB Yayınları (sf -). Ankara
 • Şirin, A. (2002). Gelişim Psikolojisine Giriş. Gelişim Psikolojisi. Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları (sf 01-19). Ankara

 

Makale / Derleme

 • Şirin, A., DASHDAMİROV, E. & Ümmet, D. (2015). Review of the relationship between the college students’ attitudes towards love and depression levels. Educational Research and Reviews. Sayı 14. Cilt 10 sf 2021-2030
 • Şirin, A. & Kadıoğlu, F. (2015). Investigation of the relationship between psychological counselors’ job satisfaction and self-esteem. Educational Research and Reviews. Sayı 15. Cilt Vol. 10 sf 2114-2123
 • Şirin, A. & Akengin, H. (2013). A Comparative Study upon Determination of Scientific Literacy Level of Teacher Candidates.Educational Research and Reviews (ERR). Sayı 19. Cilt 8 sf 1882-1886
 • Şirin, A., Akengin, H., Tuncel, G. & Sargın, S. (2009). A Comparative Study on Value Ranking of the Turkish Teaching Department Students in Two Universities. College Student Journal. Sayı 4. Cilt 43 sf 191-1203
 • Şirin, A. (2008). Oluşturmacılığın Kuramsal Temelleri. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı 17. Cilt 17 sf 196-205
 • Şirin, A. (2008). Self-Disclosure Through Sharing With The Public. Journal Of Instructional Psychology. Sayı 3. Cilt 35 sf 288-293
 • Şirin, A. & Turan, R. (2007). Alkol Bağımlılarının Benlik Bilinçleri İle Sosyal Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişki,. M.U Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 26. Cilt 26 sf 133-154
 • Şirin, A. & Güzel, A. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 6. Cilt - sf 231-264
 • Şirin, A., Otrar, M., Ekşi, H. & Dilmaç, B. (2002). Türkiye\'de Öğrenim Gören Türk Ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları İle Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Sayı 2. Cilt 2 sf 473-506
 • Şirin, A., Kayı, A. K. M. Ç. B. D. H. Ö. İ. & Otrar, M. A. M. Ç. M. (2000). Serbest Zamanları Değerlendirme Komisyonu Alt Raporu. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu.. Sayı 1. Cilt No.1 sf 392-398
 • Şirin, A. (2000). İstanbul’da Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışma ve Danışma Kurumları. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu.. Sayı 1. Cilt No:2 sf 415-417
 • Şirin, A. (1998). Trafikdeki Sürücülerin Kaygı Düzeyleri ile Davranışlarının Karşılaştırılması. M.U Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 10. Cilt 10 sf 191-210
 • Şirin, A., Hall, E. & Hall, C. (1996). Personal And Professional Development For Teachers: The Application Of Learning Following A Counselling Course. British Journal Of Educational Psychology. Sayı 66. Cilt - sf 383-398
 • Şirin, A., Hall, E., Hall, C. & Restorick, J. (1995). An Item Analysis Of My Use Of Interpersonal Skills Inventory. British Journal Of Guidance And Counselling. Sayı 3. Cilt 23 sf 377-386

 

Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri

Bildiriler

 • Şirin, A. & DenizÇanga, (2015). Ön Ergenlerde Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirme: Bir Grupla Psikolojik Danışma Programı Süreci VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye
 • Şirin, A. (2015). Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri 2. Temel Eğitim Sempozyumu. İstanbul, Türkiye
 • Şirin, A. (2014). Yüksek Öğretimde Rehberlik 1. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi.. İstanbul, Türkiye
 • Şirin, A. (2014). Temel Eğitimde Rehberlik ve Danışma Temel Eğitimde Sorunlar ve Fırsatlar Sempozyumu. İstanbul, Türkiye
 • Şirin, A. & Saygın, E. (2012). Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Okuyan Öğrencilerin Değer Sıralamalarının Karşılaştırılması 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul, Türkiye
 • Şirin, A. (2007). Gazete Haberleri Testi\'nin Lise Son Sınıf Öğrencilerine Uygulanması Ve Değerlendirilmesi 9. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi. İzmir, Türkiye
 • Şirin, A. (2005). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitimi Hakkında Öğrencilerin Algılarıyla İlgili Bir Değerlendirme 8. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi. İstanbul, Türkiye
 • Şirin, A. (2005). Kamuoyu İle Paylaşarak Kendini Açma 8. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi. İstanbul, Türkiye
 • Şirin, A., Aydın, B., Bilgili, A. E., Çetin, M. & Otrar, M. (2002). Olağanüstü Koşullarda Birlikte Yaşam Sorununa Sosyopsikolojik Yaklaşım Olağanüstü Koşullarda Birlikte Yaşam Sorununa Sosyopsikolojik Yaklaşım. H.Ü Sosyal Hizmeler Sempozyumu; Deprem ve Sosyal Hizmetler. Ankara, Türkiye
 • Şirin, A. & Öztürk, C. (2000). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Sıralaması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma A.Ü. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum, Türkiye
 • Şirin, A. & Otrar, M. (2000). Öğretmen Adaylarının Değerleri A.Ü. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum, Türkiye

 

Yönetimsel Görevler

 • 8. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi(2005). İstanbul Türkiye
 • Uluslararası Yükseköğretim Kongresi(2011). İstanbul Türkiye
 • 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi(2013). İstanbul Türkiye
 • International Counseling and Education Conference 2013(2013). Istanbul Türkiye
 • International Counseling and Education Conference(2012). Istanbul Türkiye
 • 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi(2012). Istanbul Türkiye

 

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Başkanı (2004-2009)
Çocuk Vakfı Danışma Kurulu Üyesi
İş ve Meslek Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi Üye (2010-)

 

Akademik Dergilerdeki Görevler

Verdiği Dersler

Dersin Adı Seviye
Ruh Sağlığı Lisans
Bireysel Danışma Beceri Ve Uygulamaları Yüksek Lisans
Rehberlik Yüksek Lisans
Öğrenme ve Öğretme Kuramları Yüksek Lisans
İnsan İlişkileri ve İletişim Lisans
Grup Dinamikleri Yüksek Lisans
Mesleki Rehberlik Ve Danışma Lisans
Mesleki Rehberlik Ve Danışma Uygulamaları Lisans
Kişilerarası İletişim Becerileri Doktora
Gelişim Psikolojisi Lisans
Eğitim Psikolojisi Lisans

 

Akademik İlgi Alanları
Psikolojik Danışma
Danışma Becerileri
Mesleki Danışma
Eğitim Psikolojisi
Rehberlik