Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

 

1960’da Kastamonu-Taşköprü’de doğdu.

AÜ İşletme Fakültesi’ni bitirdi(1980).

Yüksek lisans eğitimini İÜ İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”;

doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı.

İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında “yardımcı doçent”,

1998’de Doçent,

2007’de profesör oldu.  

İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon,

Örgütsel Davranış alanlarında eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve proje çalışmaları yapmıştır. 

Akademik çalışmaları yanında çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri/başkanlıkları ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim kurulu üyeliği, İİE Müdür yardımcılığı ve YK üyeliği, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Kurulu üyeliği, Kariyer merkezi YK üyeliği, Yüksek Lisans program başkanlığı, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  Strateji Belgesi Danışma Kurulu üyelikleri ile İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2012)  görevlerinde bulunmuştur.

Ağustos 2012’den beri TÜBA Başkanlığı ‘nı yürüten Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, aynı zamanda ÇASGEM Danışma Kurulu, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi Danışma Kurulu üyesi ve  Kamu Hakem Kurulu yedek üyesidir.

Prof. Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.