TMKV AilesiTÜRKİYE Milli Kültür Vakfı, tarihi merhalerden geçerek gelen ve gittikçe gelişip derinleşmek suretiyle ebedileşen, büyük fazilet ve sosyal yardım ve dayanışma kaynağı olan gerçek insan sevgisinin tecelli ettiği Vakıf Kurumunun zamanımıza ait son halkalarından biridir. Bu Vakıf cemiyetimizin gelişerek daha ileri merhalelere ulaşabilmesi için bilhassa muhtaç bulunduğu insanların yetişmesine yardım edecek faaliyetlerde bulunmak için kurulmuştur. Türkiye Milli Kültür Vakfı kökü mazide olan atidir. Yani tarihin içinde meydana gelen bütün Vakıflar gibi ileriye yönelmiş bir Vakıftır. Bu müesseseyi ilk bakışta kırk kişinin kurduğu görülür. Fakat, onda tecelli eden insan sevgisi, sosyal yardım ve dayanışma şuuru aslında mensubu olduğumuz içtimai bütünün tarihi içinde gelişerek bu güne kadar gelen, milletimizin sahip olduğu Türk-İslam kültürünün kaynak değerleridir. Vakfın kurucuları sadece kendilerini vesile kabul etmektedirler. Aslında Vakfın gerçek sahibi onun kurulmasını sağlayan manevi değerlerin asıl sahibi olan Türk milletidir. Bu itibarla, Türkiye Milli Kültür Vakfı’nı kuranlar;

“Bizler, bu vakfı, aziz ve necip Türk Milleti’nin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve refahın temini ile layık olduğu medeni seviyeye yükselebilmesine kendilerini hasredecek olan bilgi ve faziletli nesiller yetiştirmek maksadı ile kuruyoruz ve onu, Allah’a ve hamiyetsever Türk Milleti’ne huzur içinde emanet ediyoruz.” demişlerdir.

Duyurular