40. YIL ETKİNLİKLERİ
40 VAKIF İNSANA VEFA - 2009

    Bir toplum iki ana temel üzerine binâ edilebilir: 1) KAMU kesimi, 2) ÖZEL kesim. Kamu kesimi, halk hizmeti gören devlet organlarının tümüdür. Özel kesim ise kamu kesiminden ayrı ve bağımsız çalışan kuruluşlardır. Özel kesimin büyük bir bölümü kâr amaçlıdır. Bununla beraber özel kesimin içinde bazı kuruşlar vardır ki onların amacı kâr elde etmek değildir. Onların amacı, halka hizmet etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktır. Onlar Hayır yapmak maksadıyla bir araya gelen fedakâr insanların meydana getirdikleri kuruluşlardır. Kamu kesimi haricinde kalan ve hükümetler dışında çalışan, dünyada NGO olarak anılan, Türkçemizde de STK denilen bu hayır kurumları arasında "Vakıf" lar büyük bir yer tutmaktadır ve yürürlükteki "Türk Medeni Kanunu"nda esas yapısı tanzim edilmiş bulunmaktadır.

Bir yandan "hayır ve hasenat", diğer yandan "toplumu aydınlatma" vazifelerini yüklenmiş vakıflarımız, gerçekten toplumumuzda önemli görevler yüklenmiş; dayanışmacı, gelişmeci ve halk kesimlerinde barıştırıcı ve lüzumsuz gerginlikleri yatıştırıcı unsurlar olduklarını bugün Türkiye'mizde ispat etmiş bulunmaktadırlar.

Vakıflar, menkul - gayrimenkul gerçek mal varlıklarına dayanmak suretiyle kendilerinden beklenen hizmetleri yerine getirirler. Bir de bu gibi hükmî şahsiyet taşıyan kurumların, toplumsal hizmetler yolunda gerçek kişilerden çok daha uzun bir ömre ve hatta kıyamete kadar uzayan bir yaşama sahip olabildikleri gözden kaçırılmamalıdır, yeter ki emin ve yetenekli elerde yönetilsinler...

Kurucuları itibariyle, çok geniş ve zengin bir kültürel yapıya ve mal varlığına sahip seçkin şahsiyetler tarafından 1969'da İstanbul'da kurulan Türkiye Millî Kültür Vakfı, kırkıncı kuruluş yılına ulaşmış bulunmaktadır. Elinizdeki bu kitapçıkta ilk kırk yılın mücmel bir muhasebesini takdirlerinize arzediyor ve nice kırk yıllar niyaz ediyoruz.

40. YILDA ANILAN 40 VAKIF İNSAN

AHMET KABAKLI, ALİ ÖZEK, AHMET AYDIN BOLAK, CAHİT OKURER, CEMİL MERİÇ, CEVAT BABUNA, CİNUÇEN TANRIKORUR, EROL GÜNGÖR, FERRUH BOZBEYLİ, FETHİ GEMUHLUOĞLU, FUAT SEZGİN, GALİP ERDEM, HAYRETTİN KARAMAN, HEKİMOĞLU İSMAİL, HULUSİ ÇETİNOĞLU, İDRİS YAMANTÜRK, İSMAİL KAHRAMAN, MAHİR İZ, MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR, METİN ERİŞ, MUSTAFA KÖSEOĞLU, MUZAFFER SOMAY, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NEVZAT YALÇINTAŞ, NURETTİN TOPÇU, ORHAN AKAY, SEBAHATTİN ZAİM, SABRİ ÜLKER, SAFFET KOZLUCA, SALİH TUĞ, SAMİHA AYVERDİ, SELAHATTİN ÜZEL, SÜLEYMAN YALÇIN, ŞULE YÜKSEL ŞENLER, TARIK BUĞRA, TURGUT CANSEVER, TURGUT ÖZAL, UĞUR DERMAN, YUSUF TÜREL, YÜCEL ÇAKMAKLI.


Duyurular