Yazma Eserler Atölyesi

Kulübün amacı Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eserler üzerine kataloglama, tenkitli metin neşri faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu amacı yaygınlaştırıp standartlaştırabilmek için söyleşi vb. benzeri etkinler yürütülmekte; kulübün faaliyetleri çeşitlendirilerek devam etmektedir.

Milli kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerin ve tarihimizin incelenebilmesi, bizden sonraki nesillerle milli kültürümüz adına köprü olabilmeleri için “ Osmanlıca yazma eserleri okuma ve çeviri grubu “ oluşturulmuş ve bu çalışmaların devamı sağlanmıştır.


Duyurular