2022-2023 TMKV Lisans-Yüksek Lisan-Doktora Bursları

Vakfımız 2022 - 2023 öğretim yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora bursu verecektir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı

-Lisans Bursu

-Yüksek Lisans Bursu

- Doktora Bursu

- Temel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi

- Nitel / Nicel Araştırma Yöntemleri Dersi

- SPSS - Maxqda - Amos Dersleri

- Diksiyon ve Hitabet Dersleri

- Dil okuma grupları

- Disiplinlerarası Öğrenci Kulüpleri

- TMKV Akademi - Tez Mütalaaları Mutfağı

- Atölye Çalışmaları


=>Burs Teknik Şartnamesi

=>Lisans Burs Başvurusu Yap

=>Yüksek Lisans / Doktora Burs Başvurusu Yap

Duyurular