2021-2022 Öğretim Yılı Lisans Burs Başvuru Sonuçları

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursiyerlik formasyonu kazanabilmeniz için gerekli belgeleri 11 Kasım 2021 tarihine kadar vakfımıza kargo veya posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs hakkınız iptal edilecektir.

GEREKLİ BELGELER

 1. Öğrenci Belgesi, (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Ara sınıfta iseniz transkript, (e-devlet üzerinden alınabilir)
 3. YKS Sonuç Belgesi,
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Ailenin ikametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 7. Ailenin maddi durumunu gösterir belge (örneğin anne – baba maaş bordrosu, emekli ise aylık emekli maaş dekontu)
 8. Vakıfbank IBAN numarası
 9. İki adet resim
 10. KVKK onay formu - linkten formu indirerek imzalamanız yeterlidir https://tmkv.org.tr/kvkk/kvkk.pdf 
 11. Şehit ve gazi yakınları için şehit / gazi yakını olduğunu gösteren belge- (Anne-Baba-Kardeş)
Burs almaya hak kazanan lisans öğrencilerin listesi
Ad Soyad Ünversite
Abdu****** Ki***
Boğaziçi Üniversitesi
Ab****** Çe***
Yıldız Teknik Üniversitesi
Ab****** Fur*** Üre***
Boğaziçi Üniversitesi
Ah*** Abd***** Gül***** Marmara Üniversitesi
Ah*** B*** Katı*** Marmara Üniversitesi
Ah*** Büyük****** Yıldız Teknik Üniversitesi
Ah*** Çav*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ah*** E*** Şim*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Ah***E*** fBayo*** Hacettepe Üniversitesi
Ah*** N*** Çe*** Koç Üniversitesi
Ah*** Pek*** Gebze Teknik Üniversitesi
Ah*** Sa***Tür*** Boğaziçi Üniversitesi
Ah*** Ta** Akbu*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ah*** Za*** A* Boğaziçi Üniversitesi
Al* R*** U*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Al* Sön*** Boğaziçi Üniversitesi
Al*** Meh*** Çel*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Alpe*** Ka*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Alpe*** Bakır****** Boğaziçi Üniversitesi
Ayşe*** Uğu*** Hacettepe Üniversitesi
Ay*** S*** Ba*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Be*** Bek*** Necmettin Erbakan Üniversitesi
Be*** D** Koç Üniversitesi
Be*** Ka****** Koç Üniversitesi
Bi*** O*** Erdo*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Bir*** Ko****** Fırat Üniversitesi
Bu*** Ad*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Bu*** Çe*** Boğaziçi Üniversitesi
Cu** A** Kar****** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dil*** Da****** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
E*** Ne****** Ar*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Em** Bozk*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Em** Dö*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
En** C** Ulu*** Koç Üniversitesi
En** Elma****** İstanbul Teknik Üniversitesi
En** SA****** İstanbul Teknik Üniversitesi
Er** Yü*** Boğaziçi Üniversitesi
Er*** Sa*** Yıl*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Er** Ta** Yal*** Boğaziçi Üniversitesi
Fu*** Çe*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fur*** Bay*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Fur*** İnn*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Fur*** Başk*** Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Fur*** Cen*** Boğaziçi Üniversitesi
Fur*** Gerz*** Düzce Üniversitesi
Fur*** Ko*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Geyl*** Koyu*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ha*** Yurt*** Marmara Üniversitesi
Ha*** Fa*** K*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ha*** Ce*** Ars*** İstanbul Medipol Üniversitesi
Ha*** Must*** Şe*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ha*** Öze*** Marmara Üniversitesi
Hat*** Yavuz*** Marmara Üniversitesi
Hüse*** Kor*** İstanbul Teknik Üniversitesi
İbrâ*** E*** To*** Yıldız Teknik Üniversitesi
İbra*** Ha*** Şa*** Marmara Üniversitesi
İl*** Ş*** As*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İl*** Y*** Koç Üniversitesi
İ*** S*** Ça*** Türk Alman Üniveristesi
Ka*** Gü*** Hacettepe Üniversitesi
Ke*** Fa*** B*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ke*** Açık*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ke*** B** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ke*** Bük*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ke*** Karcıo*** Boğaziçi Üniversitesi
Mah*** ÇE*** Akdeniz Üniversitesi
Meh*** Bil*** Marmara Üniversitesi
Meh*** A** Coş*** Türk Alman Üniversitesi
Meh*** A** Çün****** Kocaeli Üniversitesi
Meh*** A** Du*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Meh*** Ca** Ka*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Meh*** Ege*** U*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Meh*** E*** Kı*** Koç Üniversitesi
Meh*** Keç*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Meh*** K*** Boğaziçi Üniversitesi
Meh*** M*** Altın*** Hacettepe Üniversitesi
Me*** Ge*** Boğaziçi Üniversitesi
Me***Vata****** Hacettepe Üniversitesi
Mel*** S*** Ank*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Mel*** ÜNLÜ*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Me****** Pi***
Boğaziçi Üniversitesi
Mer*** Şah****** İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mir***Tür*** Bilkent Üniversitesi
Mu****** Bi*** Şim*** Boğaziçi Üniversitesi
Muham*** Çağ*** T****** Boğaziçi Üniversitesi
Mu****** E*** Gö****** Yıldız Teknik Üniversitesi
Mu****** E*** Gün*** Marmara Üniversitesi
Mu****** İk*** A*********
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mu****** E*** Be******
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mu****** E*** İş***
Boğaziçi Üniversitesi
Must*** Öz****** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Must*** S*** Ça*** Marmara Üniversitesi
Mu****** Ne*** Şe*****
İstanbul Teknik Üniversitesi
Na****** Er******
Mersin Üniversitesi
Oğ** Be** Öz*** Hacettepe Üniversitesi
***** Tu*** Orta Doğu Teknik Üniversitesi
On** Al* Pi*** Boğaziçi Üniversitesi
Öm** Fa*** Tı****** Yıldız Teknik Üniversitesi
Ra*** Pı*** Ba******** İstanbul Teknik Üniversitesi
Re*** İs**** Bi** İstanbul Teknik Üniversitesi
Sa** Mu*** Hı* Boğaziçi Üniversitesi
Sa** Em** Da* Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sa*** Kar****** İstanbul Teknik Üniversitesi
Se*** Kar**** İstanbul Teknik Üniversitesi
Se** Fi*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Se****** Af***
İstanbul Teknik Üniversitesi
Se*** Ba* Marmara Üniversitesi
Ser*** Ko**** Marmara Üniversitesi
Ta** Tü***** Marmara Üniversitesi
Ta*** En*** Marmara Üniversitesi
Ti*** ER Marmara Üniversitesi
Tu*** Gü*** Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ve** Ba*** Kı**** İstanbul Teknik Üniversitesi
Ya*** Se*** Çe*** Yıldız Teknik Üniversitesi
Ya*** Se*** Fi* Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yu*** Em** Da***** Sabancı Üniversitesi
Yu*** Em** Kı**** Marmara Üniversitesi
Yu** Em** Ko***** Koç Üniversitesi
Yu*** Gö*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Yu*** Ka*** Ay*** Boğaziçi Üniversitesi
Yu*** Fa*** Gü****** İstanbul Teknik Üniversitesi
Yu*** İl*** Çe******* Bahçeşehir Üniversitesi
Yu*** Ka** Ak*** Boğaziçi Üniversitesi
Yu*** Ta*** AT** Yıldız Teknik Üniversitesi
Ze**** Ak*** İstanbul Teknik Üniversitesi
Zey*** Ya*** Sar****** Boğaziçi Üniversitesi

Duyurular