>>Burs ve Sair Yardımlar  Faaliyeti  |  Kültür Faaliyetleri  

  K Ü L T Ü R   F A A L İ Y E T L E R İ

Kütüphane Hizmetleri

Konferanslar

Sergi Salonu

 

 

 

 

 

 

Kütüphane Hizmetleri

Tevfik İleri Kütüphanemiz, ilköğretim, lise, üniversite seviyesindeki öğrencilere ve araştırmacılara ders çalışma, yardımcı kaynak kitaplar bulma, inceleme yapma gibi hizmetleri vermektedir.

   

 

 

 

Konferanslar

Osman Azmi Karavelioğlu Konferans Salonumuzda, öğrencilerimize ve yöre halkına konferanslar, paneller ve seminerler düzenlenmekte olup ayrıca diğer gönüllü kültür kuruluşlarının da hizmetlerine sunulmaktadır.

 

 

 

Sergi Salonu

Mehmet Üretmen Sergi salonumuzda, geleneksel el sanatları ve modern sanatların sergilenmesi hizmetleri verilmektedir.