Burs ve Sair Yardımlar Faaliyeti  |  >>Kültür Faaliyetleri  

  BURS ve SAİR YARDIMLAR FAALİYETİ

Öğrencilerle İlişkiler

Vakfımızdaki özellikle Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki bursiyer öğrencilerimizin daha etkin ve başarılı ilmî çalışmalar yapmalarına yönelik hizmetler yürütülmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimizle birebir ilişkiler kurulmakta, onların kişisel ihtiyaçlarına göre akademik altyapılarını takviye etmeye yönelik görüşme ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerimizin araştırma teknikleri, metodolojik problemler, konu tespiti ve tezlerinin yazımı konularında karşılaştıkları problemlere çözümler aranmakta, Arapça, Almanca, İngilizce ve Osmanlıca gibi bazı dillerde metin okumaları yoluyla öğrencilerin dil altyapıları takviye edilmektedir. Konusunda uzman kişilerin davet edildiği toplantılarla öğrencilerin genel ya da kendi alanıyla ilgili bilgi ve görgülerinin arttırılmasına çalışılmakta, ayrıca öğrencilerimizi kendi araştırma ve tezlerini diğer öğrencilere sunmalarına yönelik toplantılar tertiplemeye ve ilmî çalışmalarını yayınlamaya teşvik etmek suretiyle\ uzmanlık alanlarındaki gelişimlerine yardımcı olunmaktadır.

Faaliyetlerimizin ana yapısını Burslar teşkil etmekte olup, Bursiyerler; Burs Komitesi tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde seçilirler.

 • Üstün kabiliyet ve çalışkanlık,

 • Zihniyet, fikir karakter, inanç, şahsiyet ve aile durumu bakımından Vakfın gayesine uygunlur,

 • Milli Kültür seviyesinde yükseklik,

 • Mali durumda yetersizlik,

 • Yaşta uygunluk,

 • Çalışma azmi, başarma isteği, istikrar,

 • Vefa duygusu,

 • Kültür değerlerimize olan bağlılık,

 • Kişilik değerlerimize olan bağlılık,

 • Paylaşımcılık, koordinasyon kabiliyeti,

 • Objektivite ve bilimselliğe bağlılık,

 • Misyon ve vizyon araştırılması,

 • Kültürel ve tarih bilinci, analitik düşünme yeteneği

 • İdeolojik ve siyasal karakter tahlili vb. konular.

Burslarımız karşılıksız olup öğrencinin alttan dersi olmaması şartıyla öğretim süresince devam eder.