Nurullah Ardıç kimdir?

Ardıç Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans (1999) ve yüksek lisans (2001), Kaliforniya Üniversitesi – Los Angeles (UCLA) Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans (2005) ve doktora (2009) derecelerini aldı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Temel ilgi alanları tarihsel sosyoloji, Ortadoğu’da din ve siyaset, Osmanlı-Türk modernleşmesi, sosyal teori, küreselleşme, tarihsel-mukayeseli yöntem ve söylem analizi olan Ardıç’ın yayınlanmış çeşitli çalışmaları, sunumları ve uluslararası bilimsel bazı kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.

Eserlerinden bazıları şunlardır:
Kitaplar. Islam and the Politics of Secularism, London: Routledge, 2011; Küreselleşme: Çağdaş Bir Değerlendirme (S. Özcan ile beraber), İstanbul: Küre Yayınları, 2011; Medeniyet ve Klasik (H. Özkan ve A. Arlı ile beraber), İstanbul: Klasik Yayınları, 2007


Makaleler
. “Genealogy or ‘Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and Ottoman Caliphate” Journal of Near Eastern Studies, 2011; “Beyond ‘Science as a Vocation’: Civilisational Epistemology in Ibn Khaldun and Weber” Asian Journal of Social Science, vol. 36, no. 3, 2008.


Diğer makaleler ve kitap bölümleri.

 “Küreselleşme ve Ulus-Devlet Tartışmaları Bağlamında Türkiye’nin Konumu” Küreselleşme: Çağdaş Bir Değerlendirme, N. Ardıç, S. Özcan (der.), İstanbul: Küre Yayınları, 2011; “The ‘Maghreb Caliphate’ between Colonialism and Panislamism”, Proceedings of the International Congress on “The Maghrib and the Western Mediterranean in the Ottoman Era,” Rabat: IRRHM and IRCICA, 2011; “Islam, Modernity and the 1876 Constitution” in The First Ottoman Experiment in Democracy, C. Herzog, M. Sharif (eds.) Würzburg: Ergon, 2010; “Friend or Foe? Globalization and Turkey at the Turn of the 21st Century” Journal of Economic and Social Research, vol. 11, no. 1, 2009; “Türk Sekülerleşmesi İncelemelerinde Paradigma Değişimine Doğru” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Bahar 2008, Sayı: 11; “II. Meşrutiyet Döneminde Hilafet Tartışmaları: Sekülerleşmenin Dini Meşrulaştırımı” 100. Yılında II. Meşrutiyet Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008; “Osmanlı Hukuku ve Oryantalist Yaklaşım: Bir Eleştiri” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Bahar 2005, Sayı: 5.

Üyelikler
American Sociological Association (ASA)
. World History Association (WHA); Middle Eastern Studies Association (MESA); European Consortium for Political Research (ECPR); International Ibn Khaldun Society (IKS)