Saygıdeğer Gönül Dostları,

        Vakfımız, 1969 yılından bugüne kadar milli kültür ve geleneklerine bağlı, Ülkemiz kalkınmasında yer alabilecek kabiliyette, araştırıcı ve yönetici vasıflar taşıyan, ihtiyaç sahibi Türk çocuklarından;  ilmi usullerle seçilen yaklaşık 5000 üniversite öğrencisine burs ve çeşitli katkılarda bulunarak bugünlere gelmiş, aynı heyecanla çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Milli Kültür Vakfından burs alarak hayata atılan bursiyerlerimizden 1300’e yakın İstanbul da, diğerlerinin de ülkemizin diğer şehirlerinde ikamet ettikleri tespit edilmiştir.

          Bu uzun ince çizgide inişli çıkışlı günlerimiz olmasına rağmen vakfımızın geldiği noktadan gururla bahsedebiliriz. Hayır sahibi kurucularımızın, bağışçılarımızın gayretleri ve yöneticilerimizin hizmetleri ile vakfımız Eminönü Kozluca İş Hanı’nda bulunan yerinden bugün faaliyetlerini yürüttüğü Ebu Eyyüp el Ensari Hazretlerinin yanı başında bir adacıkta, kendi mekânında çalışmalarına devam ettirmektedir. Vakfımız yakın bir gelecekte vakıf senedinde işaret edilen amaçlarını gerçekleştirebileceği bir Türkiye Milli Kültür Vakfı kompleksine sahip olacaktır. 

Kuruluşundan bugüne kadar Vakfımıza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayır sahiplerimizden ve kurucularınızdan bir kısmı bu dünyadan ahiret yolculuğuna arkalarında bıraktıkları emaneti daha ilerilere taşıyacak hamiyetperver insanlarımıza olan inançla ayrılmışlardır. Önden giden güzel insanlara Allah C.C’ den rahmet niyaz ediyoruz. Mekânları Cennet, buluşma noktaları Peygamber (s.a.v) sancağı altı olsun. Kuruluşundan günümüze kadar gelen bayrak yarışında emaneti menziline ulaştırma sorumluluğuna müdrik, emanet ehli güzel insanların tevdi ettiği bayrağı yüceltmek bir vefa borcumuzdur. 

Bugüne kadar Vakfımızdan burs almış, maddi manevi destek görmüş, bu vesileyle vakıfla gönül bağı kurmuş olan kardeşlerimizle duygularımızı, ideallerimizi, geleceğe ait düşüncelerimizi paylaşmak arzusundayız. Bize vereceğiniz maddi - manevi katkıyla yeni bir gelecek planlaması yapmayı düşlüyoruz. Bunu düşünmeyi, tatbikata koymayı maddi ve manevi birikimlerimizde az da olsa harç vazifesi gören Vakfımıza karşı vefa borcu olarak görmekteyiz. Vakfı Hamiyetperver Türk Milleti’ne emanet eden kurucularımız, onun gerçek sahiplerini gönül bağını kuran kardeşlerimiz olarak benimsemiştir. Bu yönüyle Türkiye Milli Kültür Vakfı kuruluşundan günümüze büyüyen geniş bir ailedir. Hepimiz büyük ailenin birer mensuplarıyız. 

Bu büyük aile üzerinde çalışmaların yapılması, gelecek planlanması, misyonuna uygun örgütlenmesi ve buna göre sorumlulukların alınması zamanı gelmiştir. Yapıcı fikirlerin oluşturulduğu ve bunların uygulandığı ortamları nasıl bulabiliriz düşüncesinden hareketle kendi kendimize bazı sorular yöneltip beraber paylaşalım düşüncesindeyiz. Bu mektubumuz nasıl değerlendirilir bilemeyiz ama bizim beklentimiz ses vermeniz, 5 N 1 K’ yi birlikte hayata geçirmemizdir. Saygılarımızla. 

Eki: Düşüncelerimiz, aklımıza gelen sualler.

                                                                                                        Türkiye Milli Kültür Vakfı

                                                                                                                    Genel Müdür

                                                                                                                   Kemal Özpınar

 

    Tel: 0212 417 64 78

    Faks: 0212 417 61 85

     email: tmkv@ttmail.com

     Düşüncelerimiz:

 -         Eski burslu öğrencilerimiz için bir adres bilgi bankası oluşturulmuştur. Bu öğrencilerimizin, tanıdıkları arkadaşlarının adreslerini en kısa zamanda güncellemeleri ve bu mektup’a mutlaka cevap vermelerini bekliyoruz.

-         Vakfımızın ruhunu canlı tutarak geleceğe taşımak istiyoruz. Bu nedenle tüm burslu öğrencilerimizin katkılarını bekliyor ve ileride de yönetimlerde görev almalarını istiyoruz.

-         Vakfı merkezimizin devamlı hareket halinde, çeşitli faaliyetler içinde olmasını istiyoruz.

-         İstanbul dışından veya İstanbul içinden gelecek burslu öğrencilerimizin buluşma ve kaynaşma noktası olmasını bekliyoruz.

-         Toplantılar, seminerler, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek istiyoruz.

-         Yılda bir buluşma günü belirlenerek yemekli toplantılar yapmayı düşünüyoruz.

-         Bu ve buna benzer konularda fikirleri, düşünceleri ve projeleri olan burslu öğrencilerimizin oluşumlarını bizlerle paylaşmalarını istiyoruz.

-         Yukarıdaki başlıklara nasıl bir katkıda bulunacağınızı(toplantı önerisi, proje önerisi, toplantı düzenleme, eğitim verme, toplantılara katılma, yayın desteği, burs desteği vb.) bekliyoruz.

      Aklımıza gelen sualler; 

-         Koordineli ekip ile gönüllülük esasına göre çalışabilir miyiz?

-         Kazanılmış tecrübelerimizi ortak paylaşabilir miyiz?

-         Mezun olmuş burslu öğrencilerimiz kendilerini anlatarak geleceğine güven duyabileceği bir ortam yaratabilir mi?

-         Farklı meslek grupların dan  mezun olmuş burslu öğrencilerimizi bir proje kapsamında ağlı sistemlerle bir birleriyle buluşturabilir miyiz?

-         Bu çatı altında bir araya gelerek kalıcı bir vakıf şuuru oluşturabilir miyiz?

-         Her mezun olan burslu öğrencimizle bir öğrencimize destek sağlayacak ortak projeler geliştirebilir miyiz?

-         Burslu öğrenciler vakfımız tarafından desteklenirken; mezun olmuş burslu öğrencilerimiz de burslu öğrencilerimize hayat felsefesi, iş deneyimleri, staj ve buna benzer bazı konularda destekleyerek hayata hazırlayabilir miyiz?

-         Mezun olmuş burslu öğrencilerimiz meslek alanlarında ihtiyaç duyduğu öğrencilere burs vererek ileride istihdam ortamı yaratabilir miyiz?

-         Araştırma geliştirme ve uygulamaya yönelik kabiliyetli burslu öğrencilerimize destek sağlayabilir miyiz?