Burs ve Sair Yardım Faaliyetleri
Vakfımızda özellikle Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki bursiyer öğrencilerimizin daha etkin ve başarılı ilmî çalışmalar yapmalarına yönelik hizmetler yürütülmektedir.

Öğrencilerle İlişkiler

Vakfımızdaki özellikle Yüksek Lisans ve Doktora seviyesindeki bursiyer öğrencilerimizin daha etkin ve başarılı ilmî çalışmalar yapmalarına yönelik hizmetler yürütülmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimizle birebir ilişkiler kurulmakta, onların kişisel ihtiyaçlarına göre akademik altyapılarını takviye etmeye yönelik görüşme ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerimizin araştırma teknikleri, metodolojik problemler, konu tespiti ve tezlerinin yazımı konularında karşılaştıkları problemlere çözümler aranmakta, Arapça, Almanca, İngilizce, Osmanlıca ve Farsça gibi bazı dillerde metin okumaları yoluyla öğrencilerin dil altyapıları takviye edilmektedir. Konusunda uzman kişilerin davet edildiği toplantılarla öğrencilerin genel ya da kendi alanıyla ilgili bilgi ve görgülerinin arttırılmasına çalışılmakta, ayrıca öğrencilerimizi kendi araştırma ve tezlerini diğer öğrencilere sunmalarına yönelik toplantılar tertiplemeye ve ilmî çalışmalarını yayınlamaya teşvik etmek suretiyle uzmanlık alanlarındaki gelişimlerine yardımcı olunmaktadır. 


Duyurular